Foreløbig ejendomsvurdering

I 2024 skal du betale boligskat af en offentlig ejendomsvurdering for 2022. Men den er ikke klar. Derfor betaler du i første omgang skat af en foreløbig vurdering. Se din foreløbige vurdering her på siden.

Bemærk:

De fleste boligejere vil opleve, at deres foreløbige vurdering er højere end tidligere vurderinger. Men boligskatterne følger ikke med op:

Læs mere om de tiltag, der beskytter din boligøkonomi

Få en idé om, hvad du skal betale i boligskat i 2024

Når din forskudsopgørelse kommer i november, kan du se, hvad du skal betale i boligskat i 2024. Men allerede nu kan du prøve vores simple beregner og få en idé om, hvad din maksimale boligskat bliver. Vær opmærksom på, at beregneren ikke kan vise, om du skal have en skatterabat.

Læs mere, og prøv den simple beregner

Efterregulering, når du får din endelige vurdering

Når din endelige ejendomsvurdering er klar, bliver din boligskat genberegnet og efterreguleret. For de fleste ejendomme forventes den foreløbige vurdering dog ikke at afvige væsentligt fra den endelige. Derfor forventes efterreguleringen at være begrænset for de fleste boligejere. Hvis du har fået en skatterabat, bliver den også genberegnet og efterreguleret, når den endelige vurdering kommer.

Vi forventer at udsende de endelige vurderinger fra 2025.

Se, hvad der sker hvornår – og læs mere om efterregulering

Klagemulighed, når du får din endelige vurdering

Du kan ikke klage over din foreløbige vurdering. Men du kan klage over den endelige vurdering, når den kommer. Inden du får den endelige vurdering, får du også mulighed for at tjekke de data, som den bygger på. Hvis der er fejl, kan du give os besked.

Særlig mulighed for ændring af den foreløbige vurdering

Din klagemulighed åbner først, når du får den endelige vurdering. Men der er en særlig mulighed for at få ændret den foreløbige vurdering ved køb, salg, nybyg, større ombygninger eller andre ændringer, der giver grundlag for en omvurdering.

Du kan også få ændret din foreløbige vurdering, hvis du kan dokumentere, at der er en årsag til hel eller delvis fritagelse fra grundskyld eller undtagelse fra vurdering. Eller hvis du kan dokumentere, at en højere instans – fx en domstol – har fastsat din grundværdi til en bestemt størrelse.

Læs mere om den særlige mulighed for at få ændret den foreløbige vurdering