Foreløbig vurdering af ejerbolig med cvr-ejer

I 2024 bliver grundskylden opkrævet på baggrund af foreløbige vurderinger. Det skyldes, at de endelige vurderinger ikke er klar. Se din foreløbige vurdering her på siden.

Højere vurderinger, men skatterne stiger ikke tilsvarende

Ejerboliger med cvr-ejer beskattes efter de samme regler som erhvervsejendomme. For de fleste ejendomme vil den foreløbige vurdering være højere end tidligere vurderinger.

Men grundskylden stiger ikke tilsvarende. Det har Folketinget sikret de nye skatteregler fra 2024, der betyder en lavere skattesats og en stigningsbegrænsning på grundskylden.

Læs mere om de nye skatteregler for grundskyld fra 2024