Sådan vurderer vi erhvervsejendomme

Her kan du læse om den nye vurderingsmetode til vurdering af erhvervsejendomme, herunder udlejningsejendomme og ejendomme med andelsboliger.

Ny metode til vurdering af erhvervsejendomme

Folketinget vedtog primo 2021 en ny vurderingsmetode for erhvervsejendomme, herunder også udlejningsejendomme og ejendomme med andelsboliger.

Med den nye metode beregner vi grundværdien for en erhvervsejendom med udgangspunkt i, hvad grunden ville være værd, hvis der lå ejerboliger på grunden. Herefter nedjusterer vi grundværdien for nogle typer erhvervsejendomme, alt efter hvad grunden kan bruges til.

Den foreløbige 2023-vurdering er den første vurdering, du som ejer kan se, hvor vi bruger den nye vurderingsmetode.

Vi fastsætter en grundværdi, men ikke en ejendomsværdi

Med den nye metode fastsætter vi kun en grundværdi for erhvervsejendomme og ikke længere en ejendomsværdi. Det skyldes, at både grundskylden og dækningsafgiften nu udelukkende beregnes på baggrund af grundværdien.

Erhvervsejendomme med 1-2 boligenheder, der anvendes til boligformål, vil fortsat få fastsat en ejendomsværdi.

Vi vælger den anvendelse og udnyttelse, der giver den højeste værdi

Når vi skal fastsætte grundværdien for en erhvervsejendom, beregner vi 2 grundværdier og bruger den højeste.

Vi undersøger,

  • hvad ejendommen faktisk bruges til, og hvordan grunden udnyttes
  • hvordan det er muligt at bruge og udnytte grunden ifølge plangrundlaget.

Læs trin for trin, hvordan vi fastsætter grundværdien for en erhvervsejendom

TRIN 1: Vi kategoriserer en erhvervsejendom ud fra, hvad den bruges til

Vi ser på, hvad erhvervsejendommen faktisk bruges til og kategoriserer den som fx ”boligbebyggelse i etager” eller ”butik og kontor”.

Hvis en erhvervsejendom bruges til forskellige formål, deler vi ejendommen op og kategoriserer hver del for sig.

Vi undersøger også, om det ifølge plangrundlaget er muligt at bruge ejendommen til andre formål.

Læs mere om trin 1: Hvordan vi kategoriserer en erhvervsejendom

TRIN 2: Vi beregner, hvad kvadratmeterprisen ville være, hvis der var ejerboliger på grunden

Vi beregner en foreløbig kvadratmeterpris med udgangspunkt i, hvad grunden ville være værd, hvis der var ejerboliger på grunden.

  • Hvis ejendommen har 1 etage (plus en evt. tagetage), bruger vi beregningsmodellen til helårshuse.
  • Hvis ejendommen har 2 etager eller mere, bruger vi beregningsmodellen til ejerlejligheder.
  • Hvis ejendommen har 1 etage og det er muligt ifølge plangrundlaget at bygge flere etager, bruger vi både beregningsmodellen for helårshuse og ejerlejligheder.

Begge beregningsmodeller tager udgangspunkt i prisniveauet i området.

Læs mere om trin 2: Hvordan vi beregner en foreløbig kvadratmeterpris

TRIN 3: Vi justerer kvadratmeterprisen for nogle typer erhvervsejendomme

Afhængigt af hvad ejendommen bruges til, justerer vi kvadratmeterprisen fra trin 2 for nogle typer erhvervsejendomme.

Fx justerer vi kvadratmeterprisen en tredjedel ned for ejendomme, der bruges til kontor og butik. Derudover trækker vi også 20 % fra kvadratmeterprisen (korrektion for moms) for fx ejendomme med industri, lager, kontor eller butik.

Hvis det er muligt at bruge ejendommen til andre formål, laver vi en beregning, hvor vi justerer kvadratmeterprisen for denne type anvendelse.

Læs mere om trin 3: Hvordan vi justerer kvadratmeterprisen

TRIN 4: Vi fastsætter grundværdien ud fra ejendommens areal og den justerede kvadratmeterpris

Vi ganger den justerede kvadratmeterpris med ejendommens faktiske antal kvadratmeter for at fastsætte grundværdien.

Afhængig af erhvervsejendommens anvendelse ganger vi med grundens areal, boligareal eller samlede etageareal.

Hvis en grund kan udnyttes på andre måder, ganger vi også den justerede kvadratmeterpris med det mulige etageareal/boligareal.

Den anvendelse og udnyttelse, der giver den højeste grundværdi, er den grundværdi, vi fastsætter for din ejendom.

Læs mere om trin 4: Hvordan vi fastsætter grundværdien