Foreløbige ejendomsvurderinger af ejerboliger

I 2024 skal du betale boligskat af en offentlig ejendomsvurdering for 2022. Men den er ikke klar. Derfor betaler du i første omgang skat af en foreløbig vurdering. Se din foreløbige vurdering her på siden.

Bemærk: De fleste vil opleve, at deres ejendomsvurdering er steget. Men boligskatterne følger ikke med op, fordi skattesatserne er sænket og der er indført en skatterabat.

Læs mere om tiltag, der beskytter din boligøkonomi

Bemærk: Databasen er senest opdateret den 27. november 2023. Siden da, er en række af de foreløbige vurderinger blevet ændret. Ændringerne fremgår endnu ikke af databasen, men ejerne har fået brev om det. Det er den ændrede foreløbige vurdering i brevet, der gælder.

Se din boligskat på forskudsopgørelsen

På forskudsopgørelsen for 2024 kan du se din boligskat i 2024. Du kan også se, om du får en skatterabat.

Få en guide til forskudsopgørelsen og se, hvad du skal være særligt opmærksom på

Efterregulering, når du får din endelige vurdering

Når din endelige ejendomsvurdering er klar, bliver din boligskat genberegnet og efterreguleret. For de fleste ejendomme forventes den foreløbige vurdering dog ikke at afvige væsentligt fra den endelige. Derfor forventes efterreguleringen at være begrænset for de fleste boligejere. Hvis du har fået en skatterabat, bliver den også genberegnet og efterreguleret, når den endelige vurdering kommer.

Vi forventer at udsende de endelige vurderinger fra 2025.

Læs mere om efterregulering

Klagemulighed, når du får din endelige vurdering

Du kan ikke klage over din foreløbige vurdering. Men du kan klage over den endelige vurdering, når den kommer. Inden du får den endelige vurdering, får du også mulighed for at tjekke de data, som den bygger på. Hvis der er fejl, kan du give os besked.

Særlig mulighed for ændring af den foreløbige vurdering

Din klagemulighed åbner først, når du får den endelige vurdering. Men der er en særlig mulighed for at få ændret den foreløbige vurdering ved køb, salg, nybyg, større ombygninger eller andre ændringer, der giver grundlag for en omvurdering.

Du kan også få ændret din foreløbige vurdering, hvis du kan dokumentere, at der er en årsag til hel eller delvis fritagelse fra grundskyld eller undtagelse fra vurdering. Eller hvis du kan dokumentere, at en højere instans – fx en domstol – har fastsat din grundværdi til en bestemt størrelse.

Læs mere om den særlige mulighed for at få ændret den foreløbige vurdering