Ændring af den foreløbige vurdering

Du kan ikke klage over den foreløbige vurdering. Men der er mulighed for at ændre vurderingen i helt særlige tilfælde.

I 2024 skal du betale boligskat af den offentlige ejendomsvurdering for 2022 – eller i enkelte tilfælde en ejendomsvurdering for 2023. Men de er ikke klar. Derfor betaler du i første omgang en foreløbig skat af en foreløbig vurdering. Når den endelige vurdering kommer, bliver boligskatten genberegnet og efterreguleret.

For de fleste ejendomme vil der ikke være væsentlig forskel på den foreløbige og den endelige vurdering. Men ved køb, salg, nybyg, ombygning og andre større ændringer kan der være brug for at justere den foreløbige vurdering, så den afspejler udbudsprisen, handelsprisen eller den nye værdi af ejendommen efter nybyg, ombygning og andre større ændringer.

Derfor kan du få ændret den foreløbige vurdering i disse særlige situationer. Du kan også få ændret den foreløbige vurdering, hvis du kan dokumentere, at der er en årsag til fritagelse fra grundskyld eller undtagelse fra vurdering. Eller hvis en højere instans – fx en domstol – har fastsat din grundværdi til en bestemt størrelse.

Stadig en foreløbig vurdering

Når de nye værdier er registreret, vil din foreløbige boligskat for 2024 – og dermed også din forskudsopgørelse – blive genberegnet. Der er dog fortsat tale om en foreløbig vurdering og et foreløbigt beskatningsgrundlag, som genberegnes og efterreguleres, når den endelige vurdering kommer.

Læs mere om efterregulering