Din skat bliver tilpasset bagud, når du får din endelige 2022-vurdering

I 2024 betaler du i første omgang boligskat af en foreløbig 2022-vurdering. Når din endelige vurdering kommer, bliver boligskatten genberegnet og efterreguleret.

Vi forventer at udsende de endelige 2022-vurderinger fra 2025. For de fleste ejendomme vil der ikke være væsentlig forskel på den foreløbige og den endelige vurdering. Efterreguleringen vil derfor være begrænset.

Under alle omstændigheder sikrer skatterabatten, at du ikke skal betale mere i samlet boligskat for 2024 med nye regler, end du skulle have betalt, hvis de nuværende regler var videreført.

Læs mere om skatterabat

Hvis den foreløbige vurdering var højere end den endelige

Hvis den foreløbige 2022-vurdering var højere end den endelige, får du penge tilbage – medmindre du hører til dem, der fik en skatterabat ved overgangen til de nye skatteregler.

Hvis du fik en skatterabat, bliver den genberegnet og gjort mindre, hvis det viser sig, at den foreløbige vurdering var for høj. Men det har ikke betydning for det beløb, du skal betale i skat.

Hvis den foreløbige vurdering var lavere end den endelige

Hvis den foreløbige vurdering var lavere end den endelige, skal du betale en restskat – medmindre du fik en skatterabat ved overgangen til de nye boligskatteregler. Restskatten tilskrives renter.

Hvis du har en skatterabat, bliver skatterabatten lidt større, hvis din foreløbige vurdering var for lav – men du skal ikke betale restskat.

Klagemulighed

Du kan ikke klage over din foreløbige 2022-vurdering. Men der er en særlig mulighed for at få ændret den ved fx køb, salg og større ombygninger, der giver grundlag for en omvurdering.

Læs mere om den særlige mulighed for at få ændret den foreløbige vurdering

Din klagemulighed åbner, når du får din endelige vurdering. Inden du får den, får du en deklaration, hvor du kan se de data, der vil indgå i vurderingen. Hvis der er fejl i data, kan du give os besked ved at sende en indsigelse. Hvis du mener, at den endelige vurdering er forkert, kan du klage over den.

Læs mere om dine muligheder for at klage