Grundskyld

Forstå din grundskyld, hvordan den bliver beregnet, hvilke satser der gælder, og hvordan du betaler den.

Grundskyld er skat af din ejendoms grundværdi i den offentlige ejendomsvurdering. Det er en kommuneskat, og satsen varierer fra kommune til kommune. Fra 2024 og frem betaler du grundskylden løbende via din forskuds- og årsopgørelse.

Sådan beregner vi din grundskyld

Når vi beregner din grundskyld, bruger vi det såkaldte beskatningsgrundlag. Beskatningsgrundlaget tager udgangspunkt i grundværdien fra den offentlige ejendomsvurdering, men vi trækker altid 20 % fra, før vi beregner skatten. Der kan også være fradrag for fx forbedringer af grunden.

Beskatningsgrundlaget ganger vi med den gældende kommunale skattesats (grundskyldspromille), som er forskellig fra kommune til kommune.

Se den gældende grundskyldspromille i din kommune

Eksempel – hus i Horsens, hvor grundskyldspromillen er 8,9 (0,89 %)

  • Grundværdi: 1.000.000 kr.
  • Beskatningsgrundlag: 1.000.000 minus 20 % = 800.000 kr.
  • Grundskyld: 800.000 x 0,89 % = 7.120 kr.

Hvis I er flere ejere, bliver grundskylden fordelt efter ejerandel.

Se din grundskyld 2024 på forskudsopgørelsen

Log ind på skat.dk og se forskudsopgørelsen for 2024

Foreløbig skat indtil du får din ejendomsvurdering

De seneste år har boligejerne betalt en foreløbig skat, fordi vurderingerne ikke var klar, da skatten blev beregnet. Når du får en ny vurdering, bliver dine boligskatter derfor beregnet på ny og efterreguleret.

Læs, hvordan vi efterregulerer skatten, når du får en ny vurdering

Grundskyld til og med 2023 opkræves stadig af kommunerne

Hvis du har spørgsmål om din grundskyld for 2023 eller tidligere, kan du kontakte Borgerservice i din kommune. Har du spørgsmål om din grundskyld fra 2024 og frem, kan du kontakte os i Vurderingsstyrelsen.