Forstå din boligskat

Læs, hvilke ejendomsskatter du betaler, og hvordan vi beregner, hvor meget du skal betale.

Som boligejer betaler du 2 slags boligskat:

  • Ejendomsværdiskat
    • Huse: Skat af ejendommens værdi (grund og bygninger)
    • Ejerlejligheder: Skat af boligens værdi (lejlighed og beliggenhed)
  • Grundskyld
    • Huse: Skat af grundværdien, som den ville være, hvis der ikke var bygget noget på grunden. Grunden vurderes ud fra den anvendelse og udnyttelse, der giver den højeste værdi. Hvis man fx kan bygge mere på grunden, bygge i flere etager, udstykke den eller bruge den til erhverv, så udgør det en potentiel værdi, som er afspejlet i grundværdien.
    • Ejerlejligheder: Skat af grundværdien, der fastsættes ud fra lejlighedens beliggenhed og dens boligareal. Hvis der kan bygges flere kvadratmeter ejerlejligheder på grunden, udgør det en potentiel værdi, som også er indregnet i lejlighedens grundværdi.

Boligskatterne beregnes som en procentdel (skattesats) af den offentlige ejendomsvurdering. Men inden skatterne beregnes, trækker vi 20 % fra din vurdering. Der er nemlig vedtaget et såkaldt forsigtighedsprincip, der tager højde for den naturlige usikkerhed, der altid vil være, når man vurderer en ejendom.

Foreløbig boligskat i første omgang

De offentlige ejendomsvurderinger for 2020 og 2022 er forsinkede. Derfor betaler boligejerne i første omgang boligskat på et midlertidigt grundlag. Når ejendomsvurderingen kommer, bliver boligskatten beregnet på ny og efterreguleret.

Ejendomsvurderingen for 2020 bruges til at beregne din boligskat i 2021, 2022 og 2023. Hvis du ikke har fået 2020-vurderingen endnu, har du betalt boligskat på baggrund af en tidligere ejendomsvurderingen fra det gamle vurderingssystem.

Læs om efterregulering af 2020-vurderingen

Ejendomsvurderingen for 2022 danner grundlag for din boligskat i 2024. Fordi 2022-vurderingen ikke er klar endnu, betaler du i første omgang skat af en foreløbig 2022-vurdering.

Læs om efterregulering af 2022-vurderingen

Se din boligskat på forskudsopgørelsen

På forskudsopgørelsen for 2024 kan du se, hvad du i første omgang skal betale i boligskat i 2024.

Se, hvad du skal være opmærksom på, når du ser din boligskat på forskudsopgørelsen