Din boligskat bliver beregnet på ny og efterreguleret på baggrund af din 2020-vurdering

Boligskatten for 2021, 2022 og 2023 er i første omgang blevet opkrævet på et midlertidigt grundlag. Den endelige boligskat for den periode bliver beregnet på baggrund af 2020-vurderingen. Hvis der er ændringer, bliver skatten reguleret automatisk.

Boligskat på et foreløbigt grundlag

Da boligskatten for 2021, 2022 og 2023 blev beregnet, var 2020-vurderingen endnu ikke klar. Derfor er boligskatten for disse år i første omgang blevet opkrævet på et midlertidigt grundlag og bliver senere beregnet på ny. Hvis der er ændringer til din boligskat på trods af skattestop, skatteloft og indefrysning, bliver skatten efterreguleret automatisk.

Tryghed med skattestop, skatteloft og indefrysning

Når vi beregner boligskatten på ny, tager vi højde for, at der er skattestop på ejendomsværdiskatten og skatteloft på grundskylden, der begrænser, hvor meget den kan stige hvert år. Desuden bliver stigninger i grundskylden som hovedregel indefrosset. For de fleste boligejere får de nye ejendomsvurderinger derfor ingen eller begrænset økonomisk betydning.

Du skal ikke gøre noget – evt. regulering sker automatisk

Hvis der er ændringer til din boligskat på trods af skattestop, skatteloft og indefrysning, bliver skatten reguleret automatisk.

OBS! Hvis du ejer en nybygget, udstykket eller væsentligt ændret ejendom

Skat på et foreløbigt grundlag

I visse tilfælde har ejendommen eller grunden ikke tidligere har haft et beskatningsgrundlag – altså en vurdering. Derfor fastsætter Vurderingsstyrelsen i første omgang en foreløbig værdi, vi kan beregne skatten ud fra, indtil der kommer en vurdering.

Ejer kan selv vælge beskatningsgrundlag

Hvis en ejendom har fået sådan en foreløbig værdi som beskatningsgrundlag, har du som ejer haft mulighed for at ændre det og selv fastsætte et foreløbigt beskatningsgrundlag. Det betyder, at du faktisk selv har bestemt, hvilket beløb skatten foreløbigt skulle beregnes ud fra.

Større opkrævning, når vurderingen kommer

Hvis du har sat det foreløbige beskatningsgrundlag lavt, så vil det betyde en større opkrævning, når den nye ejendomsvurdering er kommet, og boligskatten er blevet endeligt beregnet.

Læs mere om foreløbigt beskatningsgrundlag