Sådan beregner vi din ejendomsværdiskat for årene frem til 2024

Ejendomsværdien i den offentlige ejendomsvurdering danner grundlag for din ejendomsværdiskat. For årene frem til 2024 sikrer skattestoppet, at ejendomsværdiskatten i langt de fleste tilfælde ikke stiger.

Efterregulering på baggrund af 2020-vurderingen

Ejendomsvurderingen for 2020 bruges til at beregne ejendomsværdiskat for 2021, 2022 og 2023. Men vurderingen var ikke klar, da skatten blev beregnet. Derfor er skatten i første omgang blevet opkrævet på et midlertidigt grundlag. Når vi har beregnet din endelige ejendomsværdiskat på baggrund af 2020-vurderingen, får du besked fra TastSelv med link til årsopgørelsen. Hvis du har ejet ejendommen i både 2021, 2022 og 2023, får du link til 3 nye årsopgørelser. En evt. restskat tilskrives renter.

Sådan beregner vi ejendomsværdiskatten

Ejendomsværdiskat beregnes ved at gange det såkaldte beskatningsgrundlag med den gældende skattesats. For 2021, 2022 og 2023 er satsen på på 0,92 % for den del, der ikke overstiger 3.040.000 kr. og derefter på 3 %.

Når vi beregner den endelige skat, er det nu 2020-vurderingen, der indgår i beregningen af beskatningsgrundlaget, som er den laveste af 3 værdier, fordi der er skattestop.

Skattestop på ejendomsværdiskat

Skattestoppet på ejendomsværdiskatten betyder, at du som boligejer betaler ejendomsværdiskat af den laveste af disse 3 værdier:

  1. Ejendomsværdien for 2001 plus 5 %
  2. Ejendomsværdien for 2002
  3. Seneste vurdering. Til og med 2020, vil det typisk være den videreførte vurdering fra 2011. Fra januar 2021 vil det være ejendomsværdien for 2020 fratrukket 20 %.

De fleste boligejere har hidtil betalt ejendomsværdiskat af nr. 1 eller 2 og vil blive ved med det, når vi genberegner på baggrund af 2020-vurderingen. På den måde sørger skattestoppet for, at din ejendomsværdiskat som hovedregel ikke stiger – heller ikke selvom din vurdering er steget.

Hvis du vil se skatteloftsværdierne for din ejendom, kan du slå dem op i Vurderingsfortegnelsen.

Læs mere: I visse tilfælde kan ejendomsværdiskatten stige, når du får en ny vurdering