Nybyg og ombygning

Hvis din ejendom eller dit ejerforhold har ændret sig væsentligt, skal du betale boligskat af et foreløbigt beskatningsgrundlag, mens du venter på din nye ejendomsvurdering.

Hvem får et foreløbigt beskatningsgrundlag?

Vi beregner dine boligskatter ud fra din ejendomsvurdering. Hvis din ejendom er nybygget, har ændret anvendelse eller har ændret sig væsentligt, får du et foreløbigt beskatningsgrundlag fra os.

Boligskatterne tilpasses bagud, når du får en ny ejendomsvurdering

Når du får en ny ejendomsvurdering, erstatter den dit foreløbige beskatningsgrundlag. Dine boligskatter bliver så beregnet på ny og efterreguleret.

Hvis du har betalt ejendomsværdiskat af et for højt foreløbigt beskatningsgrundlag, får du det overskydende beløb tilbage i forbindelse med din årsopgørelse. Har du betalt for lidt, skal du betale restbeløbet. Du kan se det foreløbige beskatningsgrundlag på din forskudsopgørelse.

Din boligskat bliver efterreguleret forskelligt, afhængig af hvilken ejendomsvurdering, du har fået.

Læs mere om efterregulering

Du kan ændre det foreløbige beskatningsgrundlag

Hvis du vil ændre dit foreløbige beskatningsgrundlag, skal du ringe til os på 72 22 16 16. Når du ringer til os, sørger vi for, at du er klar over, hvilken betydning den eventuelle ændring har for den skat, du betaler af ejendommen.

Er I flere, der ejer ejendommen?

Hvis I er flere, der ejer ejendommen, har det foreløbige
beskatningsgrundlag betydning for alle ejere.

Hvis I ønsker at få ændret jeres foreløbige beskatningsgrundlag, skal vi sikre os, at I alle er enige. Derfor skal I kontakte os på en af disse måder:

  • Ring sammen til os
  • Ring til os hver især. Vi noterer jeres samtykke, og når vi har samtykke fra alle ejere, kan vi ændre jeres foreløbige beskatningsgrundlag.