Opkrævning: Sådan betaler du dine ejendomsskatter

Fra 2024 betaler du grundskyld og en evt. dækningsafgift via Skattekontoen. Se her hvordan.

Fra 2024 er det ikke længere kommunerne, men Skatteforvaltningen, der opkræver grundskyld og dækningsafgift.

Opkrævningen af grundskyld og en evt. dækningsafgift kommer med digital post og skal fremover betales over Skattekontoen.

Ejendomsskatterne opkræves i 2 rater med sidste betalingsfrist hhv. den 2. april 2024 og 1. august 2024.

Vær opmærksom på, at du tidligst kan betale 5 hverdage før fristen.

Sådan betaler du over Skattekontoen

 • Hvis ejendommens ejerskab er registreret i et cvr-nr. eller med både et cpr- og cvr-nr., indbetales ejendomsskatterne over Skattekontoen.

  Det gør du ved at logge på skat.dk/tastselverhverv Betalingslinjen findes under Skattekonto → Stamoplysninger.

 • Hvis ejendommen ejerskab er registreret i et eller flere cpr-nr., indbetales ejendomsskatterne til Skattekontoen via indbetalingslinjen i selve opkrævningen.

  Du kan som privatperson desværre ikke logge ind på Skattekontoen og få et overblik over dine indbetalinger.

  Hvis du er interesseret i at vide mere om Skattekontoen, kan du ringe til Skattestyrelsen på 72 22 28 00.

Vær opmærksom på, at

 • du tidligst kan betale, 5 hverdage før et beløb har betalingsfrist. Det gælder både privatpersoner og virksomheder.
 • du ikke selv kan vælge, i hvilken rækkefølge posterne på Skattekontoen skal betales. Det er altid den ældste gæld, der betales først, når du indbetaler et beløb til Skattekontoen. Vær derfor opmærksom på, om der ligger en ældre gældspost, når du indbetaler beløbet for grundskyld og dækningsafgift.
 • opkrævningen sendes til hovedejer, der er ansvarlig for indbetalingen. Øvrige ejere modtager en kopi af opkrævningen.
Læs mere om Skattekontoen

Her kan du også se filmen Forstå Skattekontoen på 2 minutter.

Læs mere om opkrævning af ejendomsskatter på skat.dk/ejendomsskat

Ejer du en erhvervsejendom med en boligdel?

Hvis din erhvervsejendom også indeholder en boligdel, som du har til rådighed, betaler du ejendomsværdiskat af boligdelen. Ejendomsværdiskatten bliver opkrævet over forskuds- og årsopgørelsen.

Ejendomsværdiskatten for 2024 fremgår af din forskudsopgørelse.

Se din forskudsopgørelse for 2024 på skat.dk

Særligt for ejere, der opkræves dækningsafgift

Hvis dækningsafgiften på din erhvervsejendom ændrer sig på baggrund af den foreløbige vurdering for 2023, kan du som ejer kontakte os og få sat den foreløbige dækningsafgift for 2024 til samme beløb, som du betalte i 2023.

Læs mere, og ansøg om at fastholde dækningsafgiften for 2024 på 2023-niveau