Dækningsafgift på erhvervsejendomme

Dækningsafgift er en kommunal ejendomsskat, som opkræves i 33 kommuner. For nogle ejendomme er dækningsafgiften i 2024 steget. Men nye skatteregler vil beskytte ejerne imod pludselige stigninger.

Dækningsafgiften beregnes på baggrund af grundværdien i den offentlige ejendomsvurdering. De fleste steder stiger grundværdien med de nye vurderinger. Det betyder, at nogle ejere er blevet opkrævet en foreløbig dækningsafgift for 2024, der er markant højere end tidligere.

Ejendomsejerne kan dog vælge at fastholde den foreløbige dækningsafgift for 2024, så den svarer til det beløb, de betalte i 2023.

Begrænset stigning trods højere vurderinger

Derudover er der indgået en politisk aftale om at indføre en grænse for, hvor meget dækningsafgiften årligt må stige. Stigningsbegrænsningen forventes at blive vedtaget i Folketinget i andet halvår af 2024. Stigningsbegrænsningen vil gælde med tilbagevirkende kraft fra 2022 og frem, men beregnes først fra 2025 i forlængelse af udsendelsen af 2021-vurderingerne og de endelige 2023-vurderinger.

Sådan fastholder du dækningsafgiften på 2023-niveau

I december 2023 fik du en opkrævning af den foreløbige dækningsafgift for 2024. Hvis den har ændret sig i forhold til det, du betalte i 2023, kan du ansøge om foreløbigt at betale det samme i 2024, som du betalte i 2023.

Blanket: Ansøg om at fastholde dækningsafgift

Ansøg senest den 8. marts
Ansøg hurtigst muligt, når du har modtaget din opkrævning, og senest den 8. marts, hvis vi skal nå at justere den første rate af din opkrævning, som har betalingsfrist 2. april 2024.

Dækningsafgiften bliver genberegnet og efterreguleret, når du får den endelige vurdering

Vær opmærksom på, at det kun er den foreløbige dækningsafgift, du kan ændre. Når den endelige 2023-vurdering kommer, bliver dækningsafgiften genberegnet og efterreguleret.

Det betyder, at hvis du har betalt for meget, vil du få penge tilbage. Har du betalt for lidt, vil du få en opkrævning på det, du skal betale. Men stigningsbegrænsningen, som forventes vedtaget i Folketinget i andet halvår af 2024, vil sætte et loft over, hvor meget den endelige dækningsafgift kan stige.

Stigningsbegrænsning på dækningsafgiften

Der er indgået en politisk aftale om stigningsbegrænsning på dækningsafgiften. Efter planen vil den blive endeligt vedtaget i Folketinget i andet halvår af 2024, og dermed være på plads, inden vi sender 2021-vurderingerne og de endelige 2023-vurderinger ud fra 2025.

Sådan fungerer stigningsbegrænsningen

Stigningsbegrænsningen vil gælde med tilbagevirkende kraft fra 2022 og frem, men beregnes først fra 2025 i forlængelse af udsendelsen af 2021-vurderingerne og de endelige 2023-vurderinger.

Stigningsbegrænsningen medfører, at din dækningsafgift hvert år maksimalt kan stige med 10 % af den fuldt indfasede dækningsafgift – altså 10 % af den dækningsafgift, du skulle have betalt på baggrund af din aktuelle ejendomsvurdering, hvis der ikke var en stigningsbegrænsning.

Læs mere om, hvordan dækningsafgiften beregnes

Dækningsafgiften er en kommunal ejendomsskat. Den beregnes som en promille af den dækningsafgiftspligtige grundværdi i den offentlige ejendomsvurdering.

Læs mere om, hvordan vi beregner dækningsafgiften

.
Du kan også se et eksempel på, hvordan den foreløbige og endelige dækningsafgift beregnes og efterreguleres for årene 2022-2025.

Se eksempel på beregning af dækningsafgift

Fra 2024 betaler du dækningsafgift over Skattekontoen

Fra skatteåret 2024 flytter opkrævningen af grundskyld og dækningsafgift fra kommunen til staten. Du modtager en opkrævning, som du er vant til, men indbetalingen vil være til din Skattekonto.

Skattekontoen giver dig et samlet overblik over dine erhvervsmæssige indberetninger, opkrævninger samt ind- og udbetalinger.

Log på Skattekontoen

.

Har du brug for hjælp til at komme i gang med at bruge Skattekontoen?

Se videoen Forstå Skattekontoen på under 2 minutter

.

Læs mere om opkrævning af dækningsafgift på skat.dk