Grundskyld på erhvervsejendomme

Grundskyld er en beskatning af den grund, du ejer. Her kan du læse mere om grundskyld på erhvervsejendomme og de nye skatteregler fra 2024.

Grundskyld er en beskatning af den grund, du ejer. Grundskyld beregnes som en promille af grundværdien i den seneste aktuelle ejendomsvurdering.

Den enkelte kommune fastsætter selv grundskyldspromillen, som efter de nuværende regler frem til udgangen af 2023 skal udgøre mindst 16 og højst 34 promille af grundværdien.

Se grundskyldspromillen i den kommune, hvor din erhvervsejendom ligger, på skm.dk

Nye skatteregler fra 2024

Folketinget har vedtaget nye regler for ejendomsskatter fra 1. januar 2024.

De nye regler for ejendomsskatter betyder lavere satser for grundskyld og en årlig begrænsning på, hvor meget grundskylden kan stige.

I 2024 gælder desuden den særlige regel, at grundskylden ikke kan stige mere, end den ville have gjort, hvis skattereglerne fra 2023 var blevet videreført. Grundskylden kan derfor maksimalt stige med 2,8 % fra 2023 til 2024.

Din grundskyld bliver efterreguleret, når du får en ny vurdering

Fra 2025 forventer vi at begynde at udsende de nye 2021-vurderinger med terminsdato pr. 1. marts 2021 til ejere af erhvervsejendomme. Indtil da betaler du ejendomsskatter på baggrund af et foreløbigt beskatningsgrundlag.

Når du får din endelige vurdering, bliver dine ejendomsskatter beregnet på ny ud fra grundlaget i den endelige vurdering. Det betyder, at vi efterregulerer dine ejendomsskatter – både hvis du har betalt for lidt eller for meget.

Læs mere om, hvordan vi efterregulerer din grundskyld

Fra 2024 betaler du grundskyld over Skattekontoen

Fra skatteåret 2024 flytter opkrævningen af grundskyld og en evt. dækningsafgift fra kommunen til staten. Du modtager et girokort med opkrævningen, som du er vant til, men indbetalingen vil være til din Skattekonto.

Læs mere om opkrævning og betaling over Skattekontoen

Skattekontoen giver dig et samlet overblik over dine erhvervsmæssige indberetninger, opkrævninger samt ind- og udbetalinger.

Log på Skattekontoen

.

Har du brug for hjælp til at komme i gang med at bruge Skattekontoen?

Se videoen Forstå Skattekontoen på under 2 minutter