Dækningsafgift på erhvervsejendomme

I 2024 opkræver vi i første omgang en foreløbig dækningsafgift beregnet ud fra en foreløbig vurdering, da den endelige vurdering ikke er klar. En stigningsbegrænsning på den endelige dækningsafgift bliver efter planen vedtaget i andet halvår af 2024.

Du betaler en foreløbig dækningsafgift i 2024

I 2024 opkræves du i første omgang en foreløbig dækningsafgift beregnet ud fra en foreløbig 2023-vurdering. Det skyldes, at den endelige vurdering ikke er klar. De fleste steder stiger grundværdien med 2023-vurderingerne. Det betyder, at nogle ejere er blevet opkrævet en foreløbig dækningsafgift for 2024, der er markant højere end tidligere. Vær dog opmærksom på, at der er indgået en politisk aftale om en stigningsbegrænsning, som forventes vedtaget, inden vi beregner den endelige dækningsafgift.

Du kan vælge at fastholde den foreløbige dækningsafgift for 2024, så den svarer til det beløb, der blev opkrævet i 2023.

Sådan fastholder du dækningsafgiften på 2023-niveau

Du er blevet opkrævet en foreløbig dækningsafgift for 2024. Hvis den har ændret sig i forhold til det, der blev opkrævet i 2023, kan du ansøge om foreløbigt at betale det samme i 2024, som der blev opkrævet i 2023.

For at vi kan behandle din ansøgning, er det vigtigt, at du logger rigtigt ind på ansøgningsblanketten. Log ind med

  • MitID Erhverv, hvis ejendommens ejerskab er registreret i et cvr-nr.
  • MitID, hvis ejendommens ejerskab er registreret i et cpr-nr.

Du kan slå ejendommens adresse op og se oplysning om ejerskab på ois.dk

Blanket: Ansøg om at fastholde dækningsafgift

Dækningsafgiften bliver genberegnet og efterreguleret, når du får den endelige vurdering

Vær opmærksom på, at det kun er den foreløbige dækningsafgift, du kan ændre. Når den endelige 2023-vurdering kommer, bliver dækningsafgiften genberegnet og efterreguleret.

Det betyder, at hvis du har betalt for meget, vil du få penge tilbage. Har du betalt for lidt, vil du få en opkrævning på det, du skal betale. Men en stigningsbegrænsning på dækningsafgiften, som forventes vedtaget i Folketinget i andet halvår af 2024, vil sætte et loft over, hvor meget den endelige dækningsafgift kan stige.

Stigningsbegrænsning på dækningsafgiften

Stigningsbegrænsningen vil gælde med tilbagevirkende kraft fra 2022 og frem, men beregnes først fra 2025 i forlængelse af udsendelsen af 2021-vurderingerne og de endelige 2023-vurderinger.

Stigningsbegrænsningen medfører, at din dækningsafgift hvert år maksimalt kan stige med 10 % af den fuldt indfasede dækningsafgift – altså 10 % af den dækningsafgift, du skulle have betalt på baggrund af din aktuelle ejendomsvurdering, hvis der ikke var en stigningsbegrænsning.

Hvad er dækningsafgift?

Dækningsafgift er en kommunal ejendomsskat, som opkræves i 33 kommuner. Dækningsafgiften beregnes på baggrund af den dækningsafgiftspligtige grundværdi i den offentlige ejendomsvurdering.

Se, hvilke kommuner der opkræver dækningsafgift

.
Læs mere om, hvordan vi beregner dækningsafgiften, og se et eksempel på, hvordan den foreløbige og endelige dækningsafgift beregnes og efterreguleres for årene 2022-2025.

Læs mere om, hvordan vi beregner dækningsafgiften