Hvornår vurderer vi forskellige typer ejendomme?

Der kommer løbende ejendomsvurderinger ud til boligejerne. Læs her, hvornår vi vurderer forskellige typer ejendomme.

Fra 2021: Ejendomsvurderingen for 2020 til ejere af helårshuse

Ejendomsvurderingen for 2020 er den første endelige vurdering i det nye vurderingssystem. Men 2020-vurderingen er forsinket.

Vi har udsendt 2020-vurderinger siden 2021, og mange ejere af helårshuse har allerede modtaget deres vurdering. Vi sender løbende flere vurderinger ud, bl.a. af parcelhuse, villaer, rækkehuse og kædehuse. Samtidig er vi i 2024 begyndt at udsende vurderinger af sommerhuse og ejerlejligheder.

Ejendomsvurderingen for 2020 bruges til at beregne boligskatten for skatteårene 2021, 2022 og 2023.

Efteråret 2023: Foreløbige vurderinger til alle boligejere

I efteråret 2023 fik alle boligejere adgang til en foreløbig vurdering for 2022 (eller 2023 i visse tilfælde). Det skyldes, at boligskatten for 2024 skulle beregnes på baggrund af denne ejendomsvurdering, men den var endnu ikke klar. Derfor fik alle ejere en foreløbig vurdering.
Når den endelige vurdering for 2022 er klar, bliver boligskatten beregnet på ny og efterreguleret.

Fra 2025 forventer vi at vurdere disse ejendomme

  • Særlige ejerboliger, fx ejerboliger, hvor der er registreret erhvervsmæssig anvendelse
  • Erhvervsejendomme – herunder ejendomme med andelsboliger, almennyttige boliger og udlejningsejendomme og kolonihavegrunde
  • Landbrugsejendomme, dvs. ejendomme med erhvervsmæssig landbrugsdrift, fx gartnerier, planteskoler, frugtplantager og ejendomme med plante- eller dyreproduktion
  • Skovejendomme, dvs. ejendomme med skov med produktionspotentiale (uanset om der faktisk foregår produktion på ejendommen).

Kolonihavehuse vurderes ikke længere

Fremover får kolonihavehuse, der står på fremmed grund, ikke længere en offentlig ejendomsvurdering.

Vi vurderer din ejendom, som den ser ud i vurderingsåret, uanset hvornår du får vurderingen

Alle ejendomme har som udgangspunkt vurderingstermin hvert andet år:

Vurderingstermin i lige år: Ejerboliger – på nær særlige ejerboliger, der vurderes samtidig med erhvervsejendomme.

Vurderingstermin i ulige år: Særlige ejerboliger, landbrugs- og skovejendomme, erhvervsejendomme, herunder ejendomme med andelsboliger, almennyttige boliger og udlejningsejendomme.

Vi ser på ejendommens forhold, som de var på vurderingsterminen. Vurderingsterminen er den 1. januar i vurderingsåret. Det gælder dog ikke vurderinger for 2021, hvor vurderingsterminen er den 1. marts.

Når du får din vurdering, kan du tydeligt se vurderingsterminen.

Video: Se, hvordan det ser ud, når du er logget ind på Vurderingsportalen

Kom med bag login, og se, hvad der møder dig, når der er nyt om din ejendomsvurdering.

Video: Boligejernes digitale indgang til ejendomsvurderinger