Overblik: De nye boligskatteregler

I 2024 kommer der nye boligskatteregler. Det betyder skattelettelser for 4 ud af 5 boligejere. Resten får en skatterabat, som beskytter deres boligøkonomi. Her kan du få overblik over de nye regler.

Lavere boligskat for de fleste, selvom ejendomsvurderingerne er steget

Med de nye boligskatteregler vil boligskatten følge værdien af din ejendom, så den stiger og falder i takt med din ejendomsvurdering.

Til gengæld sænkes skatteprocenten så meget, at 4 ud af 5 boligejere skal betale mindre i boligskat i 2024. Derudover har Folketinget vedtaget en række andre tiltag, der beskytter din boligøkonomi:

Skat af en foreløbig 2022-vurdering

I 2024 skal du betale skat af den offentlige 2022-ejendomsvurdering. Men de endelige 2022-vurderinger er ikke klar endnu. Derfor bliver din skat i 2024 i første omgang beregnet ud fra en foreløbig vurdering, som offentliggøres i efteråret 2023.

I november 2023 får du forskudsopgørelsen for 2024. Her kan du se, hvad du foreløbigt skal betale i boligskat i 2024.

Når din endelige 2022-vurdering kommer, bliver skatten for 2024 efterreguleret. Hvis du har fået en skatterabat, bliver den også reguleret, når du får din endelige vurdering. For de fleste boliger ventes der ikke at være væsentlig forskel på den foreløbige og den endelige vurdering.

Din klagemulighed åbner, når du får den endelige vurdering

Når du får din endelige vurdering, kan du klage over den. Inden vurderingen får du en deklaration, hvor du kan se de data, der vil indgå i vurderingen. Hvis du kan se, at der er fejl i data, kan du give os besked ved at sende en indsigelse.

Læs mere om klage, indsigelse og frister