Kvalitetstjek af de foreløbige vurderinger har ført til justeringer

Efter et omfattende kvalitetstjek er nogle foreløbige vurderinger blevet ændret, og boligejerne får nu svar på deres henvendelser.

I september 2023 offentliggjorde vi foreløbige vurderinger af alle landets ejerboliger. Vi har efterfølgende kvalitetstjekket vurderingerne, og det har i nogle tilfælde ført til, at vi har ændret den foreløbige vurdering. Hvis vi har ændret den foreløbige vurdering for din ejendom, får du besked i din digitale postkasse.

Vi har opdateret databasen med foreløbige vurderinger af alle landets ejerboliger, så man kan søge på en adresse og se den ændrede foreløbige vurdering. Databasen er senest opdateret den 13. november 2023.

Vi opdaterer løbende foreløbige vurderinger efter ansøgning via særordningen. Der vil gå lidt tid, fra vurderingen er opdateret, til man kan se den nye værdi i databasen.

Flere årsager til ændringer

I det kvalitetstjek, vi har gennemført, har vi både set på ansøgninger fra boligejere om at få ændret den foreløbige vurdering via særordningen, og vi har gennemført et generelt kvalitetstjek. Det gælder fx vurderinger, hvor grundværdien har været særlig høj, og ejendomme, der har fået et tillæg eller nedslag i 2020-vurderingen. Det kan også være beregningsmodellens håndtering af meget usædvanlige ejendomme, plangrundlaget eller bestemte vejarealer, vi har justeret, som dermed har ændret den foreløbige vurdering.

Har du kontaktet os for at få ændret den foreløbige vurdering?

Hvis du har kontaktet os for at få ændret den foreløbige vurdering, får du besked, hvis vi vurderer, at der er grundlag for at ændre den foreløbige vurdering.

Din boligskat bliver tilpasset bagud, når du får den endelige vurdering

Den skat, du betaler i 2024 på baggrund af din foreløbige vurdering, er kun en midlertidig skat. Når den endelige vurdering kommer, bliver din skat genberegnet og efterreguleret. Før du får din endelige vurdering, får du en såkaldt deklaration med de data, som vurderingen bygger på. Er der fejl eller mangler, kan du give os besked i en indsigelse. Når vurderingen kommer, kan du klage.

Publiceret den 1. december 2023