Hvornår vurderer vi forskellige typer ejendomme?

Der kommer løbende ejendomsvurderinger ud til boligejerne. Læs her, hvornår vi vurderer forskellige typer ejendomme.

I øjeblikket er vi i gang med at udsende vurderinger af ejerboliger for 2020. Flere hundrede tusinde boligejere har siden 2021 modtaget deres ejendomsvurdering for 2020.

I 2023 sender vi fortsat vurderinger for 2020 ud til ejere af helårshuse, fx parcelhuse, villaer, rækkehuse og kædehuse.

Derefter vurderer vi sommerhuse og ejerlejligheder.

Fra 2025 forventer vi at vurdere disse ejendomme

  • Landbrugsejendomme, dvs. ejendomme med erhvervsmæssig landbrugsdrift, fx gartnerier, planteskoler, frugtplantager og ejendomme med plante- eller dyreproduktion
  • Skovejendomme, dvs. ejendomme med skov med produktionspotentiale (uanset om der faktisk foregår produktion på ejendommen)
  • Erhvervsejendomme – herunder ejendomme med andelsboliger, almennyttige boliger og udlejningsejendomme og kolonihavegrunde
  • Særlige ejerboliger, fx ejerboliger, hvor der er registreret erhvervsmæssig anvendelse.

Kolonihavehuse vurderes ikke længere

Fremover får kolonihavehuse, der står på fremmed grund, ikke længere en offentlig ejendomsvurdering.

Vi vurderer din ejendom, som den ser ud i vurderingsåret, uanset hvornår du får vurderingen

Alle ejendomme har som udgangspunkt vurderingstermin hvert andet år:

  • Vurderingstermin i lige år: Ejerboliger - på nær særlige ejerboliger, der vurderes samtidig med erhvervsejendomme.
  • Vurderingstermin i ulige år: Landbrugs- og skovejendomme, erhvervsejendomme, herunder ejendomme med andelsboliger, almennyttige boliger og udlejningsejendomme, og særlige ejerboliger.

Vi ser på ejendommens forhold, som de var på vurderingsterminen. Vurderingsterminen er den 1. januar i vurderingsåret – med undtagelse af vurderinger for 2021, hvor vurderingsterminen er den 1. marts.

Når du får din vurdering, vil vurderingsterminen tydeligt fremgå.

Efteråret 2023: Foreløbig vurdering

Alle ejere vil i efteråret 2023 få adgang til en foreløbig vurdering af deres ejendom for enten 2022 eller 2023. Det skyldes, at ejendomsskatterne i 2024 skal beregnes på baggrund af en ny offentlig ejendomsvurdering. Da vurderingerne ikke er klar, får alle ejere derfor en foreløbig vurdering.

Når den endelige vurdering er klar, vil ejendomsskatterne blive genberegnet og efterreguleret.