Indefrysningslån

I 2024 kommer der nye boligskatteregler. Skattelettelser og skatterabat vil beskytte din boligøkonomi ved overgangen til de nye regler. Hvis skatten stiger, kan du indefryse stigningerne med et lån.

De nye boligskatteregler sikrer, at du som boligejer ikke kommer til at betale mere i boligskat i 2024 med de nye boligskatteregler, end du skulle have betalt, hvis de nuværende regler var videreført.

I de nuværende regler er der skattestop på ejendomsværdiskatten og skatteloft på grundskylden. Skattestoppet betyder, at ejendomsværdiskatten ikke stiger. Skatteloftet betyder, at grundskylden kan stige lidt hvert år. Det kan den også fra 2023 til 2024. En særlig regel om stigningsbegrænsning gør dog, at grundskylden maksimalt kan stige med 2,8 % fra 2023 til 2024.

Hvis dine boligskatter stiger i 2024 eller senere, kan du indefryse stigningen. Der er dog en minimumsgrænse på 300 kr.

Har du hidtil indefrosset stigninger i din grundskyld hos kommunen, vil låneordningen automatisk fortsætte med de nye skatteregler. Men fra 2024 indefryser du eventuelle stigninger i både grundskyld og ejendomsværdiskat. Samtidig kommer der renter på ny indefrysning.

Renter på ny indefrysning fra 2024

Renten tilskrives, når lånet stiftes. Det sker året efter indkomståret. Hvis du indefryser i 2024, bliver lånet altså stiftet i 2025, og der tilskrives renter. Renteniveauet for 2025 kendes endnu ikke.

Renten på indefrysningslån bliver den samme, som allerede bruges til pensionistlån. På skatteministeriets hjemmesiden kan du læse, hvordan renten beregnes, se den aktuelle rente og tidligere års rente:

Se renten på indefrysningslån (skm.dk)

Indefrysningslån frem til 2024 bliver indtil videre i kommunerne og er fortsat rentefri.

Hvis du ikke ønsker at fortsætte din indefrysning, kan du framelde den på din forskudsopgørelse. Det kan du i hele året - frem til den 31. december 2024. Hvis du stopper lånet inden årets udgang, kommer der ikke renter på. Renten tilskrives først, når lånet stiftes i 2025.

Pensionister kan fortsat låne til betaling af grundskyld

Pensionister kan låne til deres grundskyld. Frem til 2024 ligger låneordningen i kommunen. Fra den 1. januar 2024 overgår ordningen til Skatteforvaltningen, men vilkårene vil i hovedtræk være de samme.

Læs mere om muligheden for pensionistlån