Ejendomsværdiskat

Forstå din ejendomsværdiskat, hvordan den bliver beregnet, hvilke satser der gælder, og hvordan du betaler den.

Ejendomsværdiskat er den skat, du betaler til staten, af en ejendom, du ejer. Vi beregner din ejendomsværdiskat på baggrund af ejendomsværdien i den offentlige ejendomsvurdering. Du betaler ejendomsværdiskatten via din forskuds- og årsopgørelse.

Sådan beregner vi ejendomsværdiskat

Når vi beregner din ejendomsværdiskat, bruger vi det såkaldte beskatningsgrundlag. Beskatningsgrundlaget tager udgangspunkt i ejendomsværdien fra den offentlige ejendomsvurdering, men vi trækker altid 20 % fra, før vi beregner skatten.

Beskatningsgrundlaget ganger vi med den gældende skattesats, som er 5,1 promille (0,51 %).

Eksempel

  • Ejendomsværdi: 2.000.000 kr.
  • Beskatningsgrundlag: 2.000.000 – 20 % = 1.600.000 kr.
  • Ejendomsværdiskat: 1.600.000 x 0,51 % = 8.160 kr.

Hvis I er flere ejere, bliver ejendomsværdiskatten fordelt efter ejerandel.

Hvis beskatningsgrundlaget er højere end 9,2 mio. kr. (progressionsgrænsen), er skattesatsen 1,4 % for den del, der er over grænsen.

Der kan være fradrag, nedslag eller skatterabat, som derefter bliver trukket fra ejendomsværdiskatten.

Læs om reducering i ejendomsværdiskatten pga. skatterabat, nedslag m.m.

Foreløbig skat indtil du får din ejendomsvurdering

De seneste år har boligejerne betalt en foreløbig skat, fordi vurderingerne ikke var klar, da skatten blev beregnet. Når du får en ny vurdering, bliver dine boligskatter derfor beregnet på ny og efterreguleret.

Læs, hvordan vi efterregulerer skatten, når du får en ny vurdering