Sådan bliver din grundskyld for årene frem til 2024 beregnet

Grundværdien i den offentlige ejendomsvurdering danner grundlaget for, hvor meget du skal betale i grundskyld. For årene frem til 2024 sikrer skatteloftet, at der er en grænse for, hvor meget grundskylden kan stige fra år til år.

Efterregulering på baggrund af 2020-vurderingen

Ejendomsvurderingen for 2020 bruges til at beregne grundskyld for 2021, 2022 og 2023. Men vurderingen var ikke klar, da skatten blev beregnet. Derfor er skatten i første omgang blevet opkrævet på et midlertidigt grundlag. Når den endelige grundskyld er blevet beregnet på baggrund af 2020-vurderingen, sender kommunen nye ejendomsskattebilletter.

Sådan bliver grundskylden beregnet

Når den endelige grundskyld bliver beregnet, er det nu 2020-vurderingen, der indgår i det såkaldte beskatningsgrundlag. Grundskylden beregnes ved at gange den kommunale grundskyldspromille med beskatningsgrundlaget.

Beskatningsgrundlaget tager udgangspunkt i grundværdien, men påvirkes også af det såkaldte skatteloft.

Skatteloft begrænser stigninger i grundskylden

Grundskylden kan stige lidt hvert år fra 2021 til 2023. Men fordi der var skatteloft, kan grundskylden højst stige med den såkaldte reguleringsprocent hvert år. Derudover er der 2 forhold, som påvirker grundskylden:

  • Din kommunes grundskyldspromille
  • Din ejendoms grundværdi.

Hvis grundskyldspromillen stiger

, stiger din grundskyld, uafhængigt af om grundværdien er steget. Men i perioden 2021-2024 kunne den enkelte kommune kun sætte promillen ned – ikke op.

Hvis grundværdien stiger

, sørger skatteloftet for, at der er loft over, hvor meget din grundskyld kan stige om året.

Sådan fungerer skatteloft på grundskylden

Fordi der var skatteloft på grundskylden, er det den laveste af følgende 2 værdier, der bruges som grundlag, når grundskylden bliver beregnet:

  • Ejendommens grundværdi fra den vurdering, der gælder for skatteåret. For skatteåret 2020 vil det som udgangspunkt være grundværdien, som er videreført fra 2011. For skatteårene 2021-2023 vil det være grundværdien for 2020 fratrukket 20 %.
  • Grundskatteloftsværdien, som er beskatningsgrundlaget fra året før plus reguleringsprocenten.

Grundskylden beregnes ud fra den værdi, der er den laveste. På den måde sikrer skatteloftet, at der er en grænse for, hvor meget grundskylden kan stige om året, så længe grundskyldspromillen ikke stiger.

Reguleringsprocenten

I 2021 var reguleringsprocenten 6,4, og i 2022 og 2023 var den 2,8. Det betyder, at grundskylden højst kan stige med:

  • 6,4 % fra 2020 til 2021
  • 2,8 % fra 2021 til 2022
  • 2,8 % fra 2022 til 2023.

Stigninger i grundskylden bliver som hovedregel indefrosset

Medmindre du har fravalgt ordningen, bliver stigninger i grundskylden indefrosset som et lån hos kommunen. Det betyder, at du ikke nødvendigvis får en opkrævning, hvis din grundskyld er steget på baggrund af 2020-vurderingen. Hvis du har spørgsmål om indefrysning af grundskyld til og med 2023, skal du kontakte den kommune, der har bevilget lånet (den kommune, som ejendommen ligger i).