Ny måde at kategorisere landbrugs- og skovejendomme

Fra 2021 har vi justeret måden, vi kategoriserer ejendomme på. Det betyder, at nogle ejendomme har ændret kategori – fx fra ’landbrug’ til ’ejerbolig’.

Justeret metode til kategorisering

Når vi vurderer ejendomme, inddeler vi dem først i kategorier. Fra 2021 har vi justeret måden, vi kategoriserer på. Det betyder, at nogle ejendomme har ændret kategori – fx fra ’landbrug’ til ’ejerbolig’.


Sådan fastsætter vi ejendommens kategori

Din ejendoms kategori afgør, hvad du skal betale i grundskyld (ejendomsskat), hvornår din ejendom skal vurderes og efter hvilken metode.

Når vi fastsætter en ejendoms kategori, ser vi på dens samlede karakter. Vi ser altså på, hvilken slags ejendom det er, og hvordan du bruger den.

Vi bruger oplysninger fra offentlige registrer, fx:

  • Bygnings- og Boligregistret (BBR)
  • Husdyrbrugsregistret (CHR) fra Fødevarestyrelsen
  • Grundbetalingsordningen og grøn støtte fra Landbrugsstyrelsen
  • Matrikelfortegnelsen
  • Planregistret.

Overgangsordning

Ejere af landbrugs- eller skovejendomme, der skifter kategori til ejerbolig (og omvendt), kan vælge en overgangsordning, der lader ejendommen blive ved med at være kategoriseret som det, den var i det gamle vurderingssystem.

Læs mere om overgangsordningen


Vil du klage over kategoriseringen af din ejendom?

Hvis du er uenig i den kategori, vi har givet din ejendom, kan du klage over afgørelsen ved at skrive til Skatteankestyrelsen.

Læs, hvordan du gør, hvis du vil klage over kategoriseringen af din ejendom

Har du spørgsmål, så ring til os

Har du spørgsmål til kategorisering af landbrugs- og skovejendomme, er du velkommen til at ringe til os på 72 22 16 16.