Sådan kategoriserer vi landbrugsejendomme

Når vi skal kategorisere en ejendom, ser vi på dens anvendelse og karakter. Vi kigger fx på, om du primært bruger ejendommen til landbrug eller til bolig.

For at vi kan kategorisere en ejendom som en landbrugsejendom, skal der være landbrugsdrift af et vist omfang. Det er afgørende for vores kategorisering, om du primært bruger ejendommen til landbrug eller til fx bolig eller andet erhverv.

Selvom din ejendom i fx landbrugsloven står som en landbrugsejendom, kategoriserer vi ikke nødvendigvis din ejendom på samme måde.

Disse typer af drift anser vi normalt som landbrug:

 • Husdyrproduktion
 • Landbrugsmæssig brug af arealer
 • Dambrug
 • Pelsdyrproduktion
 • Gartneri.

Krav til dyrkningsarealet

Vi kategoriserer som udgangspunkt en ejendom som en landbrugsejendom, hvis dens dyrkede areal på vurderingsterminen opfylder værdierne nedenfor. Vi tager dog altid højde for særlige forhold, der kan tale for eller imod, at det er en landbrugsejendom – også selvom den ligger over eller under værdierne.

 • Samlet areal af marker:
  Mindste størrelse 15 ha
  (Ejendommens samlede dyrkede areal. Afgrøder som fx byg, hvede, havre, permanent græs og energipil)
 • Intensivt landbrug, inkl. frilandsgartneri:
  Mindste størrelse 10 ha
  (Dyrkningsform, hvor jord afgrøder, maskiner og dyr udnyttes så effektivt som muligt. Fx dyrkning af intensive afgrøder som byg, hvede, kartofler, hestebønner og græsfrø)
 • Frilandsgartneri:
  Mindste størrelse 5 ha
  (Gartneri, planteskole eller frugtplantage. Højintensive/specialafgrøder som bær, nødder, frugt, krydderurter, kål og selleri).

Krav til husdyrhold

Vi kategoriserer normalt en ejendom som en landbrugsejendom, hvis antallet af husdyr på vurderingstidspunktet opfylder værdierne nedenfor. Vi tager dog altid højde for særlige forhold, der kan tale for eller imod, at det er en landbrugsejendom – også selvom den ligger over eller under værdierne.

 • Kvæg og heste (fx køer, tyrekalve og heste)
  Heste til hobbybrug eller rideskole anser vi ikke som landbrug.
  Mindste antal: 20 stk.
 • Klovdyr (fx svin, får, geder og hjorte)
  Mindste antal: 40 stk.
 • Fjerkræ (fx høns, kyllinger og ænder)
  Mindste antal: 150 stk.
 • Strudsefugle (fx strudse)
  Mindste antal: 40 stk.
 • Pelsdyr (fx mink og ildere)
  Mindste antal: 200 stk.
 • Fisk
  Mindste antal: 1000 stk.
 • Krebs
  Mindste mængde: 100 kg

Hvis din ejendom ligger under grænsen

Hvis ejendommen ligger over grænsen, bliver den normalt kategoriseret som landbrugsejendom. Hvis den ligger under, vil den kunne blive kategoriseret som enten ejerbolig eller erhverv. Ofte vil det ske ud fra en konkret vurdering af ejendommens karakter og anvendelse.

Skift af kategori i forbindelse med de foreløbige 2023-vurderinger

Nogle ejendomme skifter kategori i forbindelse med den foreløbige vurdering for 2023.

Det kan skyldes en ny måde at kategorisere ejendomme på i det nye vurderingssystem - eller der kan være sket ændringer på ejendommen siden den seneste offentlige vurdering fra 2012.

Læs mere om skift af kategori i forbindelse med den foreløbige 2023-vurdering 

Kategoriskift i foråret 2023

Fra 2021 justerede vi måden at kategorisere ejendomme på.

Det betød, at vi i foråret 2023 gav besked om ændrede kategorier fra fx landbrugsejendom til ejerbolig.

Læs mere om skift i kategori i foråret 2023