Sådan kategoriserer vi skovejendomme

Når vi skal beslutte, om en ejendom skal kategoriseres som en skovejendom eller fx erhverv eller ejerbolig, ser vi på dens anvendelse og karakter. Vi kigger fx på, om ejendommen har karakter af en skovejendom.

For at vi kan kategorisere en ejendom som en skovejendom, skal der være skov med produktionspotentiale på ejendommen. Det er ikke afgørende, om skoven bruges til kommerciel skovdrift eller rekreative formål, om den er nytilplantet, hugstmoden eller står som urørt skov.

Hvis ejendommen er ubebygget, kan selv ganske små skovbeplantede ejendomme blive kategoriseret som en skovejendom. Er ejendommen bebygget med bolig eller bruges til anden form for erhverv (fx kursusejendom), er det bl.a. skovens størrelse, der afgør, om ejendommen bliver kategoriseret som skovejendom.

Hvis ejendommen ikke kan kategoriseres som skovejendom, er det dens samlede karakter og øvrige anvendelse, der afgør, om den nye kategori bliver ejerbolig, landbrugsejendom eller erhvervs- og øvrig ejendom.

Krav til skovareal

En ejendom vil normalt blive kategoriseret som en skovejendom, hvis den opfylder én af disse betingelser:

  • Ejendom med bolig
    Minimumsareal: 15 ha skov/fredskov*
  • Ejendom uden bolig
    Minimumsareal: Ejendom (uanset størrelse) med over 50 % skov

*Fredskov: Fredskov er skov, hvori der ikke må bygges eller gå kreaturer. Hvis træerne fældes, skal der plantes nye, så området fortsætter med at være skov.

Undtagelser fra kravene

En ejendom med bolig kan i visse tilfælde blive kategoriseret som en skovejendom, selvom den har mindre end 15 ha skov; nemlig hvis hele arealet primært bruges til skov eller fredskov. Men jo mindre skovarealet er, desto mere tæller boligen og dermed sandsynligheden for, at ejendommen bliver kategoriseret som en ejerbolig.

Hvis din ejendom ligger under eller tæt på værdierne

Hvis ejendommen ligger under værdierne, bliver den normalt ikke kategoriseret som skovejendom, men får en anden kategori. Hvis en ejendom ligger tæt på grænsen, foretager vi altid en konkret vurdering.

Skift af kategori i forbindelse med de foreløbige 2023-vurderinger

Nogle ejendomme skifter kategori i forbindelse med den foreløbige vurdering for 2023.

Det kan skyldes en ny måde at kategorisere ejendomme på i det nye vurderingssystem - eller der kan være sket ændringer på ejendommen siden den seneste offentlige vurdering fra 2012.

Læs mere om skift af kategori i forbindelse med den foreløbige 2023-vurdering 

Kategoriskift i foråret 2023

Fra 2021 justerede vi måden at kategorisere ejendomme på.

Det betød, at vi i foråret 2023 gav besked om ændrede kategorier fra fx landbrugsejendom til ejerbolig.

Læs mere om skift i kategori i foråret 2023