Aftale om grænse for, hvor meget dækningsafgiften må stige hvert år

En politisk aftale om stigningsbegrænsning på dækningsafgiften bliver efter planen endeligt vedtaget i Folketinget i andet halvår af 2024.

Der er indgået en politisk aftale om at indføre en grænse for, hvor meget dækningsafgiften årligt må stige. Stigningsbegrænsningen forventes at blive vedtaget i Folketinget i andet halvår af 2024.

En stigningsbegrænsning på dækningsafgiften vil betyde, at din dækningsafgift hvert år maksimalt kan stige med 10 % af den fuldt indfasede dækningsafgift – altså 10 % af den dækningsafgift, du skulle have betalt på baggrund af din aktuelle ejendomsvurdering, hvis der ikke var en stigningsbegrænsning.

Vi genberegner dækningsafgiften, når det endelige beskatningsgrundlag er klar

Du har siden 2022 betalt en foreløbig dækningsafgift. Vi genberegner dækningsafgiften for 2022-2025, når 2021-vurderingerne og de endelige 2023-vurderinger er klar. Så har vi nemlig de endelige beskatningsgrundlag.

Stigningsbegrænsningen indføres med tilbagevirkende kraft

Når vi genberegner dækningsafgiften, tager vi højde for den nye stigningsbegrænsning. Den vil nemlig gælde med tilbagevirkende kraft fra 2022 og frem.

Hvis din endelige dækningsafgift for 2022 er steget, ift. hvad du betalte i 2021, indfaser vi stigningerne med 10 % af dækningsafgiften beregnet på baggrund af 2021-vurderingen.

Året efter lægges 10 % til igen (dvs. 10 % af dækningsafgiften beregnet ud fra den aktuelle vurdering).

Vi efterregulerer din dækningsafgift

Når vi har beregnet din endelige dækningsafgift, efterregulerer vi i forhold til, hvad du har betalt i foreløbig dækningsafgift.

  • Du har betalt for meget:
    Hvis din foreløbige dækningsafgift har været for høj sammenlignet med den endelige dækningsafgift, får du penge tilbage. -

    Du har betalt for lidt:

    Hvis din foreløbige dækningsafgift har været for lav sammenlignet med den endelige dækningsafgift, får du en efteropkrævning.

(Du kan fx have betalt for lidt, hvis du har valgt at ansøge om at ændre beløbet for den foreløbige dækningsafgift).


Læs mere om dækningsafgift