Vurdering af erhvervsejendomme - hvad sker hvornår?

Ejendomsskatterne på erhvervsejendomme beregnes på baggrund af en offentlig ejendomsvurdering. Her kan du se, hvornår vurderingerne er klar, og hvad de betyder for skatterne.

11. december 2023

Se din foreløbige 2023-vurdering her på Vurderingsportalen

I 2024 skal ejendomsskatterne på erhvervsejendomme beregnes på baggrund af 2023-vurderinger. Men de er ikke klar. Derfor beregnes dine ejendomsskatter i første omgang på baggrund af en foreløbig 2023-vurdering.

Se foreløbige vurderinger

1. januar 2024

Nye regler for ejendomsskatter på erhvervsejendomme

I 2021 vedtog Folketinget en ny metode til vurdering af erhvervsejendomme. Det betyder højere vurderinger for mange erhvervsejendomme. Men skatterne stiger ikke tilsvarende. Det har Folketinget sikret med en række tiltag, som trådte i kraft i 2024.

Læs om de nye regler for ejendomsskatter på erhvervsejendomme

2. april 2024

Frist for betaling af 1. rate

Sidste frist for betaling af 1. rate af opkrævningen af grundskyld og en evt. dækningsafgift var 2. april 2024.

1. august 2024

Frist for betaling af 2. rate

Sidste frist for betaling af 2. rate af opkrævningen af grundskyld og en evt. dækningsafgift er 1. august 2024. Vær opmærksom på, at du tidligst må betale 5 hverdage før fristen.

Læs mere om opkrævning af grundskyld og dækningsafgift

Fra 2025

2021-vurderingerne er klar

I 2022 og 2023 skulle du have betalt skat af en 2021-vurdering. Men den var ikke klar, da skatterne blev beregnet. Derfor har du betalt foreløbige ejendomsskatter. Når 2021-vurderingen er klar, bliver ejendomsskatterne for 2022 og 2023 genberegnet og efterreguleret.

Læs mere om efterreguleringer af ejendomsskatterne

Fra 2025/2026

De endelige 2023-vurderinger er klar

Når den endelige 2023-vurdering kommer, bliver ejendomsskatterne for 2024 og 2025 genberegnet og efterreguleret, hvis det viser sig, at der er forskel på den foreløbige 2023-vurdering og den endelige.

Læs mere om efterreguleringer af ejendomsskatterne

Klagemuligheder

2021- og endelig 2023-vurdering

Inden 2021-vurderingen og den endelige 2023-vurdering kommer, får du en deklaration, hvor du kan se de data, der vil indgå i vurderingen. Hvis der er fejl i data, kan du sende en indsigelse. Hvis du mener, at den endelige vurdering er forkert, kan du klage over den.

Foreløbig 2023-vurdering

Du kan ikke klage over den foreløbige 2023-vurdering. Men i visse situationer er der en særlig mulighed for at få den ændret fx ved køb og salg.

Læs om mulighederne for at få ændret den foreløbige vurdering

Historiske vurderinger 2013-2020

Du har som ejer af en erhvervsejendom haft mulighed for at klage over de historiske vurderinger fra 2013 og frem til 2020. Vi har sendt breve til de berørte ejere i løbet af 2021 og 2022.

Har du ikke tidligere klaget over historiske vurderinger, vil du igen få mulighed for det, når du får 2021-vurderingen af din ejendom.