Særlig mulighed for at ændre den foreløbige 2023-vurdering

Du kan i særlige tilfælde ansøge om at få ændret den foreløbige vurdering af din erhvervsejendom.

Du kan ikke klage over den foreløbige vurdering, men der er særlige tilfælde, hvor du kan ansøge om at få ændret den foreløbige 2023-vurdering.

Det gælder fx i købs- eller salgssituationer, eller hvis en ejendom ved seneste vurdering er delvist undtaget fra vurdering eller helt/delvist fritaget for grundskyld.

Stadig en foreløbig vurdering

Hvis vi ændrer den foreløbige vurdering, vil dine ejendomsskatter for 2024 blive genberegnet. Der er dog fortsat tale om en foreløbig vurdering og et foreløbigt beskatningsgrundlag.

Undrer du dig over din vurdering?

Den foreløbige 2023-vurdering er den første nye offentlige vurdering, du modtager siden 2012 (medmindre du har fået omvurderet din ejendom). Den vil derfor for nogle ejendomme være væsentligt højere end de tidligere vurderinger.

Inden du får den endelige vurdering, får du mulighed for at tjekke de data, som vurderingen bygger på. Hvis der er fejl i disse data, kan du give os besked.

Du kan også klage over den endelige 2023-vurdering, når den kommer.

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os på 72 22 16 16, hvis du undrer dig over din foreløbige vurdering.