Ejendomsværdiskat på erhvervsejendomme

Du skal betale ejendomsværdiskat af boligdelen af din erhvervsejendom, hvis du som privatperson eller transparent selskab har en bolig til rådighed i din erhvervsejendom. Her kan du læse mere om ejendomsværdiskat.

Du skal betale ejendomsværdiskat, hvis du som privatperson eller transparent selskab har en bolig til rådighed i din erhvervsejendom.

Ejendomsværdiskat betaler du via din forskuds- og årsopgørelse.

Med de nye skatteregler har Folketinget vedtaget en række tiltag, der beskytter din boligøkonomi.

Lavere satser i 2024

I 2024 bliver skattesatsen på den almindelige ejendomsværdiskat næsten halveret, idet den falder fra 9,2 til 5,1 promille.

I dag betaler ejerne af de dyreste huse en højere ejendomsværdiskat af den del af boligens beskatningsgrundlag, der ligger over 3,04 mio. kr.

I 2024 stiger grænsen (progressionsgrænsen) til 9,2 mio. kr. Desuden bliver satsen for ejendomsværdiskatten over progressionsgrænsen mere end halveret, nemlig fra 3 til 1,4 %.

Skatterabat

Hvis din ejendomsværdiskat stiger på grund af de nye skatteregler, vil du få en skatterabat.

Den sikrer, at du som boligejer ikke kommer til at betale mere i ejendomsværdiskat i 2024 med de nye boligskatteregler, end du skulle have betalt med de nuværende regler.

Rabatten udgør forskellen mellem den ejendomsværdiskat, du skal betale i 2024 med de nye regler, og den ejendomsværdiskat, du skulle have betalt i 2024, hvis de nuværende regler var videreført.

Rabatten beregnes ved overgangen til de nye regler i 2024 og fortsætter i kroner og øre, så længe du ejer ejendommen. Hvis ejendomsværdiskatten stiger på et senere tidspunkt, får du ikke mere i rabat. I stedet kan du indefryse stigningen med et lån, som du først skal betale tilbage, når du sælger din ejendom.

Hvis ejendomsværdiskatten senere falder, får du ikke mindre i rabat.

Skatterabatten bortfalder, når du sælger

Hvis du sælger, kan en ny ejer ikke overtage rabatten, medmindre salget sker til ægtefælle. Du kan heller ikke tage den med, hvis du køber en ny bolig.

Du kan se, hvad de nye regler betyder for din ejendomsværdiskat, når du får din forskudsopgørelse for 2024. Den er klar i midten af november 2023.

Indefrysning af stigninger i ejendomsværdiskat

Med de nye regler vil ejendomsværdiskatten følge de offentlige ejendomsvurderinger. Hvis din ejendomsvurdering – og dermed ejendomsværdiskatten – stiger fra 2024, kan du indefryse stigningerne.

Indefrysningen gives som et lån med renter. Det betyder, at du kan vente med at betale både stigningen og renterne, til du sælger din bolig. Du kan også vælge at indfri lånet helt eller delvist på et tidligere tidspunkt – eller fravælge lån i et eller flere indkomstår.