Dækningsafgift på erhvervsejendomme

Dækningsafgift er en kommunal ejendomsskat, som opkræves i 33 kommuner. For nogle ejendomme vil dækningsafgiften stige i 2024. Men nye skatteregler vil beskytte ejerne imod pludselige stigninger.

Begrænset stigning trods højere vurderinger

Dækningsafgiften beregnes på baggrund af grundværdien i den offentlige ejendomsvurdering. De fleste steder stiger grundværdien med de nye vurderinger. Det betyder, at nogle ejere kan blive opkrævet en foreløbig dækningsafgift for skatteåret 2024, der er markant højere end tidligere. Ejendomsejerne kan dog vælge at fastholde den foreløbige dækningsafgift for 2024, så den svarer til det beløb, de betalte i 2023.

Derudover er der indgået en politisk aftale om at indføre en grænse for, hvor meget dækningsafgiften årligt må stige. Stigningsbegrænsningen forventes at blive vedtaget i Folketinget i andet halvår af 2024. Stigningsbegrænsningen vil gælde med tilbagevirkende kraft fra 2022 og frem, men beregnes først fra 2025 i forlængelse af udsendelsen af 2021-vurderingerne og de endelige 2023-vurderinger.

Sådan fastholder du dækningsafgiften på 2023-niveau

I uge 50 får du en opkrævning af den foreløbige dækningsafgift for 2024. Hvis den har ændret sig i forhold til det, du betalte i 2023, kan du ansøge om foreløbigt at betale det samme i 2024, som du betalte i 2023.

Vi indsætter link til ansøgningsblanketten her på siden, så snart der er åbent for ansøgninger.

Ansøg hurtigst muligt, når du har modtaget din opkrævning, og senest den 8. marts, hvis vi skal nå at justere den første rate af din opkrævning, som har betalingsfrist 2. april 2024.

Dækningsafgiften bliver genberegnet og efterreguleret, når du får den endelige vurdering

Vær opmærksom på, at det kun er den foreløbige dækningsafgift, du kan ændre. Når den endelige 2023-vurdering kommer, bliver dækningsafgiften genberegnet og efterreguleret.

Det betyder, at hvis du har betalt for meget, vil du få penge tilbage. Har du betalt for lidt, vil du få en opkrævning på det, du skal betale. Men stigningsbegrænsningen, som forventes vedtaget i Folketinget i andet halvår af 2024, vil sætte et loft over, hvor meget dækningsafgiften kan stige.

Læs mere om, hvordan vi beregner dækningsafgiften

Stigningsbegrænsning på dækningsafgiften

Der er indgået en politisk aftale om stigningsbegrænsning på dækningsafgiften, men den er endnu ikke endeligt vedtaget i Folketinget. Efter planen vil den blive vedtaget i andet halvår af 2024, og dermed være på plads, inden vi sender de endelige 2021- og 2023-vurderinger ud fra 2025.

Sådan fungerer stigningsbegrænsningen

Stigningsbegrænsningen vil gælde med tilbagevirkende kraft fra 2022 og frem, men beregnes først fra 2025 i forlængelse af udsendelsen af 2021-vurderingerne og de endelige 2023-vurderinger.

Stigningsbegrænsningen medfører, at din dækningsafgift hvert år maksimalt kan stige med 10 % af den fuldt indfasede dækningsafgift – altså 10 % af den dækningsafgift, du skulle have betalt på baggrund af din aktuelle ejendomsvurdering, hvis der ikke var en stigningsbegrænsning.

Fra 2024 betaler du dækningsafgift over Skattekontoen

Fra skatteåret 2024 flytter opkrævningen af grundskyld og dækningsafgift fra kommunen til staten. Du modtager en opkrævning, som du er vant til, men indbetalingen vil være til din Skattekonto.

Skattekontoen giver dig et samlet overblik over dine erhvervsmæssige indberetninger, opkrævninger samt ind- og udbetalinger.

Log på Skattekontoen

.

Har du brug for hjælp til at komme i gang med at bruge Skattekontoen?

Se videoen Forstå Skattekontoen på under 2 minutter

.

Læs mere om opkrævning af dækningsafgift på skat.dk