Klage over 2022-vurdering

Din klagemulighed åbner først, når du får den endelige 2022-vurdering. Men der er mulighed for at få ændret den foreløbige vurdering i særlige situationer.

Din klagemulighed åbner, når du får din endelige 2022-vurdering. Inden du får den endelige vurdering, får du mulighed for at tjekke de oplysninger, din vurdering vil bygge på. Hvis du er enig i data, skal du ikke gøre noget. Er du uenig, kan du give os besked ved at sende en indsigelse.

Vi forventer at udsende de endelige vurderinger fra 2025.

Særlig mulighed for ændring af den foreløbige vurdering

Din klagemulighed åbner først, når du får den endelige vurdering. Men der er en særlig mulighed for at få ændret den foreløbige vurdering ved køb, salg, nybyg, større ombygninger eller andre ændringer, der giver grundlag for en omvurdering.

Du kan også få ændret din foreløbige vurdering, hvis du kan dokumentere, at der er en årsag til hel eller delvis fritagelse fra grundskyld eller undtagelse fra vurdering. Eller hvis du kan dokumentere, at en højere instans – fx en domstol – har fastsat din grundværdi til en bestemt størrelse.

Læs mere om den særlige mulighed for at få ændret den foreløbige vurdering

Har du fået en foreløbig vurdering, som du mener er skæv?

Selvom du har fået en meget høj foreløbig vurdering, så følger boligskatten ikke med op. Hvis din samlede boligskat stiger ved overgangen til de nye boligskatteregler, får du nemlig en skatterabat.

Læs mere om, hvorfor skatten ikke følger med op, selvom vurderingerne er steget