Nye boligskatteregler: Hvad sker hvornår?

Bliv klogere på, hvad der sker hvornår med de nye boligskatteregler.

November 2023:

Forskudsopgørelsen for 2024

Bemærk: Din grundskyld flytter ind på forskudsopgørelsen og betales løbende over skatten i stedet for 2 eller 3 årlige opkrævninger fra kommunen. Det er ikke en ny skat - bare en anden måde at betale på.

1. januar 2024:

Nye boligskatteregler træder i kraft

Få overblik over de nye boligskatteregler

Marts 2025:

Årsopgørelse for 2024

Fra 2025:

De endelige vurderinger sendes ud

  • Du får mulighed for at klage.
  • Boligskatten efterreguleres.

Efterregulering og klagemulighed, når du får din endelige 2022-vurdering

Med de nye regler opkræves boligskatten i 2024 på baggrund af en foreløbig vurdering. Når din endelige 2022-vurdering er klar, bliver din ejendomsværdiskat og grundskyld genberegnet og efterreguleret. For de fleste ejendomme vil der ikke være væsentlig forskel på den foreløbige og den endelige vurdering. Efterreguleringen vil da være begrænset.

Hvis den foreløbige vurdering var højere end den endelige

Hvis den foreløbige 2022-vurdering var højere end den endelige, får du penge tilbage – medmindre du hører til dem, der fik en skatterabat ved overgangen til de nye skatteregler.

Hvis du fik en skatterabat, bliver den genberegnet og gjort mindre, hvis det viser sig, at den foreløbige vurdering var for høj. Men det har ikke betydning for det beløb, du skal betale i skat.

Hvis den foreløbige vurdering var lavere end den endelige

Hvis den foreløbige vurdering var lavere end den endelige, skal du betale en restskat – medmindre du fik en skatterabat ved overgangen til de nye boligskatteregler. Restskatten tilskrives renter.

Hvis du har en skatterabat, bliver skatterabatten lidt større, hvis din foreløbige vurdering var for lav – men du skal ikke betale restskat.

Under alle omstændigheder sikrer skatterabatten, at du ikke skal betale mere i samlet boligskat for 2024 med nye regler, end du skulle have betalt, hvis de nuværende regler var videreført.

Klagemulighed

Inden vurderingen kommer, får du en deklaration, hvor du kan se de data, der vil indgå i vurderingen. Hvis der er fejl i data, kan du give os besked ved at sende en indsigelse. Hvis du mener, at den endelige vurdering er forkert, kan du klage over den.