Vurdering af landbrugs- og skovejendomme – hvad sker hvornår?

Ejendomsskatterne på landbrugs- og skovejendomme beregnes på baggrund af en offentlig ejendomsvurdering. Her kan du se, hvornår vurderingerne er klar, og hvad de betyder for skatterne.

11. december 2023

Foreløbig vurdering for 2023

I 2024 og 2025 skal du betale skat af en offentlig ejendomsvurdering for 2023. Men den er ikke klar. Derfor betaler du i første omgang skat af en foreløbig vurdering.

Siden november 2023 har du kunnet se den foreløbige ejendomsværdi og grundværdi af den del af din ejendom, der er bolig. Det er de værdier, der betales skat af over forskuds- og årsopgørelsen.

Den 11. december offentliggjorde vi også den foreløbige grundværdi af produktionsjorden og eventuel øvrig jord.

Se de foreløbige 2023-vurderinger

1. januar 2024

Nye regler for ejendomsskatter på landbrugs- og skovejendomme

Den 1. januar 2024 trådte de nye skatteregler for landbrugs- og skovejendomme i kraft.

I overgangen til de nye skatteregler er det i første omgang den foreløbige vurdering for 2023, der danner grundlag for beregningen af din skat for 2024 og 2025.

Læs mere om de nye skatteregler

2. april 2024

Frist for betaling af grundskyld

Opkrævningen af grundskyld for 2024 falder i 2 rater.
Sidste frist for betaling af første rate er 2. april 2024.
Vær opmærksom på, at du tidligst må betale 5 hverdage før fristen.

Læs mere om opkrævning og betaling af ejendomsskatter

Fra 2025

2021-vurderingerne er klar

Vi forventer at påbegynde udsendelsen af 2021-vurderinger af landbrugs- og skovejendomme i løbet af 2025.

Vurderingsterminen for vurderingerne af landbrugs- og skovejendomme er den 1. marts 2021. Det betyder, at vurderingen er en fastsættelse af ejendommens værdi, som den så ud den 1. marts 2021 - selvom du modtager vurderingen senere.

Læs om, hvordan vi vurderer landbrugs- og skovejendomme

Fra 2025/2026

De endelige 2023-vurderinger er klar

Når den endelige 2023-vurdering kommer, bliver ejendomsskatterne for 2024 og 2025 genberegnet og efterreguleret, hvis det viser sig, at der er forskel på den foreløbige 2023-vurdering og den endelige.

Læs mere om efterregulering af ejendomsskatterne