Sådan fastsætter vi grundværdi for ejerlejligheder

Vurderingen består af en ejendomsværdi og en grundværdi. Se her, hvordan vi fastsætter grundværdien for ejerlejligheder i etagebyggeri.

Sådan fastsætter vi grundværdien for ejerlejligheder

 1. 1
  Vi beregner en foreløbig grundværdi

  Ud fra prisniveauet i området vurderer vi værdien af din ejerlejligheds beliggenhed.

 2. 2
  Vi ser på, om der kan bygges mere på grunden

  Hvis der kan bygges mere, fordeler vi grundværdien for de ekstra m² på de eksisterende lejligheder.

 3. 3
  Vi fastsætter den endelige grundværdi

  Hvis der er særlige forhold, der har betydning for lejlighedens grundværdi, tager vi højde for dem.