Få svar på dine spørgsmål om grunden

Har din grunds form betydning for vurderingen? Tager vi højde for jordforurening og servitutter? Hvad er faktisk og mulig anvendelse og udnyttelse? Få svar på det og meget mere her.