Pensionistlån til betaling af grundskyld

Du kan ansøge om et pensionistlån til betaling af din grundskyld, hvis du eller din ægtefælle har nået folkepensionsalderen – eller modtager pension, delpension, seniorpension, tidlig pension eller efterløn.

Pensionistlån er et lån med renter. Når du optager lånet, skal du stille sikkerhed i din ejendom. I praksis tinglyser vi en sikkerhed i ejendommens friværdi. Du kan derfor ikke få et pensionistlån, hvis der ikke er friværdi i ejendommen.

Frem til 2024 lå låneordningen i kommunen. Fra den 1. januar 2024 overgik ordningen til Skatteforvaltningen. Men vilkårene er i hovedtræk de samme.

Se vilkår og betingelser for pensionistlån

Pensionistlån fortsætter i staten

Hvis du har et aktivt pensionistlån i kommunen, oprettede Skatteforvaltningen automatisk oprette et nyt lån, da vi overtog låneordningen i 2024. Det nye lån vil gælde for skatteåret 2024. Din grundskyld opkræves derfor ikke via forskudsopgørelsen for 2024. Men på forskudsopgørelsen kan du se, hvor meget vi forventer, at du kommer til at låne 2024.

Skatteforvaltningen vil på et senere tidspunkt tinglyse sikkerhed for lånet. Når skatteåret 2024 er slut, vil det endelige lån til grundskyld blive stiftet. Herefter vil det fremgå af en personlig låneoversigt på TastSelv på skat.dk.

Gamle lån bliver hos kommunen

Alle pensionistlån hos kommunerne blev standset, da Skatteforvaltningen overtog låneordningen den 1. januar 2024. Lånene blev sat i bero, men der vil fortsat komme renter på. Du behøver dog ikke betale lån eller renter tilbage, før du sælger den ejendom, du har lån i.


De kommunale pensionistlån frem til 2024 bliver indtil videre i kommunerne. Hvis du vil have overblik over dine lån frem til 2024, skal du derfor kontakte den kommune, der har bevilget lånet (den kommune, som ejendommen ligger i).