Sådan fastsatte vi de foreløbige beskatningsgrundlag frem til 2024

Her kan du læse, hvordan vi fastsatte de foreløbige beskatningsgrundlag for din ejendomsværdiskat og grundskyld, og hvilke værdier vi lagde til grund.

Beskatningsgrundlag for ejendomsværdiskatten

Vi fastsætter det foreløbige beskatningsgrundlag ud fra den laveste af disse 3 foreløbige værdier – minus 20 %:

  • Ejendomsværdien for 2001 + 5 %
  • Ejendomsværdien for 2002
  • Ejendomsværdien for det aktuelle år.

Når vi bruger de 3 værdier, skyldes det, at der siden 2002 har været et skattestop på ejendomsværdiskatten. Det sikrer dig mod pludselige stigninger i boligskatten. De 20 % er trukket fra værdierne, fordi der altid er en naturlig usikkerhed, når man vurderer en ejendom. Det kalder vi forsigtighedsprincippet.

Beregningsmetoden

Værdierne er dannet ud fra modelberegninger i det nye vurderingssystem. Vi beregner, hvad din ejendom ville have været værd, hvis den var blevet vurderet i 2001 og 2002 – også selvom den ikke blev det, fordi den fx endnu ikke var bygget. Det gør vi, så du bliver omfattet af skattestoppet på lige fod med andre boligejere.

Beskatningsgrundlag for grundskylden

Vi fastsætter det foreløbige beskatningsgrundlag for grundskylden ud fra den laveste af disse 2 foreløbige værdier – minus 20 %:

  • Grundværdien for det aktuelle år
  • Grundskatteloftværdien.

Når vi bruger de 2 værdier, skyldes det, at der er skatteloft på grundskylden frem til 2024. De 20 % er trukket fra værdierne, fordi der altid er en naturlig usikkerhed, når man vurderer en ejendom. Det kalder vi forsigtighedsprincippet.

Beregningsmetoden

Den foreløbige grundværdi for det aktuelle år er dannet ud fra modelberegninger i det nye vurderingssystem. Den værdi tilbageregner vi ved at gange med en kommunespecifik brøk, som fremgår af Ejendomsvurderingsloven, så vi får en foreløbig grundværdi i ejendommens basisår. For nyopståede ejendomme vil basisåret som regel være året før vurderingsterminen.

For at få grundskatteloftværdien i det aktuelle skatteår bliver den tilbageregnede grundværdi årligt reguleret med en reguleringsprocent. Den fastsættes årligt af finansministeren og er

  • For ejerboliger: 2,8 % i 2022-24
  • For øvrige ejendomme: 4,4 % i 2021-22 og 2,8 % i 2023.

Vi oplyser det foreløbige beskatningsgrundlag til den kommune, ejendommen ligger i, og kommunen bruger værdien til at beregne din grundskyld.