Har du fået opkrævning af grundskyld for en samlet erhvervsgrund, selvom du kun ejer en lille del?

Der bør være taget højde for en sådan situation i forbindelse med salget. Tjek din købsaftale, og søg juridisk rådgivning.

Tjek, om opkrævning af grundskyld indgår i refusionsopgørelsen

I tilfælde, hvor en samlet erhvervsgrund (byggegrund) efterfølgende er udstykket i mindre grunde til ejerboliger, kan en enkelt udstykning overtage det oprindelige ejendomsnummer og dermed få opkrævet grundskyld for den samlede oprindelige erhvervsgrund. I en købsaftale bør der indgå aftale om refusionsopgørelse, og i tilfælde med nyudstykning bør håndtering af grundskylden også være en del af refusionsopgørelsen. Vi opfordrer derfor boligejere, der har fået opkrævet grundskyld for en samlet erhvervsgrund, til at søge professionel juridisk rådgivning – og til generelt af søge juridisk rådgivning i forbindelse med ejendomshandel.

Opdeling af grundskylden fra andet skatteår

Opkrævning af grundskyld for den samlede erhvervsgrund hos en enkelt ejer sker kun for det første skatteår efter udstykningen. Derefter er det en omvurdering, der udarbejdes som følge af udstykningen, der ligger til grund for beregning af grundskylden. Dette gælder, uanset hvornår man modtager omvurderingen. Hvis grundskylden i år 2 i første omgang er opkrævet på et midlertidigt grundlag, bliver den efterreguleret, når omvurderingen kommer.

Grundskylden opkræves hos ejeren af grunden med ejendomsnummeret fra den oprindelige erhvervsgrund i det første år

Det er ejendomsnummeret, der styrer opkrævningen af grundskyld. Derfor er det sådan, at, hvis man ejer en nyudstykket grund, der har det oprindelige ejendomsnummer, så bliver man opkrævet grundskyld for den oprindelige erhvervsgrund i det første år efter udstykningen.

Vurderingen afspejler grundens værdi på vurderingsterminen

En ubebygget grund på mindst 1.400 kvadratmeter, der kan udstykkes til ejerboliger, er en erhvervsgrund. For en erhvervsgrund er det grundværdien fra ejendomsvurderingen for 2023, der anvendes til at beregne grundskylden for 2024. Det gælder også, selvom ejendommen efterfølgende, i løbet af 2023 udstykkes til flere ejerboliggrunde. Men på vurderingsterminen den 1. januar 2023, altså før udstykningen, var der stadig kun én samlet erhvervsgrund. Det betyder, at ejeren af det oprindelige ejendomsnummer – uanset hvad der er sket i løbet af 2023 – betaler skat på baggrund af grundværdien fra 2023-vurderingen med vurderingstermin den 1. januar 2023.

2024-vurderingen vil basere sig på den nye udstykning

Når der udarbejdes vurderinger med vurderingstermin den 1. januar 2024 af de nybyggede og nyudstykkede ejendomme, vil det være med udgangspunkt i den grundstørrelse og boligstørrelse, som ejendommen består af pr. denne dato. Vurderingen pr. 1. januar 2024 vil danne beskatningsgrundlag for ejendomsværdiskatten i 2024 (hvis der er tale om nybyggeri) og for grundskyld i 2025.