Skattekontoen: Betal første rate til fristen den 2. april

Første rate af grundskyld, der opkræves over Skattekontoen, har betalingsfrist den 2. april. Vær opmærksom på at betale til fristen - og tidligst 5 hverdage før.

Opkrævningen af grundskyld er overgået fra kommunen til staten.

  • Grundskyld for bolig (som du bor i) og evt. sommerhus betaler du over forskuds- og årsopgørelsen.
  • Grundskyld for produktionsjord og jord med et andet erhvervsmæssigt formål betaler du over Skattekontoen.

Betaling over Skattekontoen

Grundskylden opkræves i 2 rater med betalingsfrist hhv.

  • den 2. april 2024 (første rate)
  • den 1. august 2024 (anden rate)

Du betaler til Skattekontoen via indbetalingslinjen i den opkrævning, du har fået med digital post.

Du kan også logge ind på Skattekontoen for at betale, men kun hvis ejendommens ejerskab er registreret med et cvr-nr. eller med både et cvr-nr. og cpr-nr.

Log på Skattekontoen

Betal første rate til fristen den 2. april – og tidligst 5 hverdage før

Betalingen over Skattekontoen skal først ske til selve fristen den 2. april – og tidligst 5 hverdage før. Hvis du betaler for tidligt, bliver pengene automatisk tilbagebetalt til din Skattekonto (med mindre du har andre betalinger til forfald på din Skattekonto).

Læs mere om, hvordan du sikrer dig at betale til tiden via Skattekontoen (skat.dk)