Nye skatteregler for landbrugs- og skovejendomme fra 2024

Folketinget har vedtaget nye ejendomsskatteregler, som trådte i kraft den 1. januar 2024. Her kan du læse, hvad de nye skatteregler kommer til at betyde for ejendomsskatterne på landbrugs- og skovejendomme.

De nye regler for ejendomsskatter fra 2024 betyder lavere satser for grundskyld og en årlig begrænsning på, hvor meget grundskylden kan stige på produktionsjorden og den jord, der bruges til et andet erhvervsmæssigt formål end landbrugs- og skovdrift.

Grundskyldspromillerne for produktionsjord (land- og skovbrugsjord) er ikke blevet ændret med de nye regler.

Opkrævning af ejendomsskatter for 2024

Fra skatteåret 2024 er det ikke længere kommunerne, men Skatteforvaltningen, der opkræver grundskylden. Dermed bliver opkrævningen af ejendomsværdiskat og grundskyld samlet i staten.

For landbrugs- og skovejendomme er det ejerforhold, og hvad jorden bruges til, der afgør, om skatterne opkræves over Skattekontoen eller over forskuds- og årsopgørelsen.

Læs mere om opkrævning af ejendomsskatter

Ejendomsskatterne bliver efterreguleret, når vi udsender den endelige vurdering

I 2024 og 2025 betaler du skat af en foreløbig vurdering for 2023. Når vi udsender den endelige vurdering for 2023, efterregulerer vi dine ejendomsskatter – både hvis du har betalt for meget og for lidt.

Læs mere om efterregulering af ejendomsskatterne