Hvad bruges ejendomsvurderinger til?

Den offentlige ejendomsvurdering afgør, hvor meget du skal betale i boligskatter. Men vurderingen bruges også til andre ting.

Boligskatter

Den offentlige ejendomsvurdering afgør, hvor meget du betaler i de 2 typer af boligskat:

1. Ejendomsværdiskat

  • Betales til staten

  • Betales til staten
  • Opkræves for ejerboliger, men ikke for andre ejendomme – fx andelsforeninger
  • Ejendomsværdiskattens størrelse afhænger af, hvor meget din ejendom er vurderet til (ejendomsværdi).

2. Grundskyld (ejendomsskat)

  • Betales til kommunen
  • Opkræves for stort set alle ejendomme
  • Grundskyldens størrelse afhænger af, hvor meget din grund er vurderet til (grundværdi).

Andre formål

Familiehandler

Ejendomsvurderingen har betydning, hvis du ønsker at sælge din ejendom i en familiehandel – fx til dine børn. I de fleste tilfælde kan du nemlig sælge til en pris, der svarer til den seneste offentlige ejendomsvurdering minus 15 %.

Hvis ejendommen er vurderet i det nye vurderingssystem, og du har modtaget ejendomsvurderingen for 2020, er det 20 % i stedet for 15 %, man som udgangspunkt kan trække fra.

Læs mere på skat.dk om reglerne for gaveafgift, når du sælger din ejerbolig til nærtstående

Tinglysning

Ejendomsvurderingen kan have betydning, når man skal beregne tinglysningsafgift på skødet ved et boligkøb. Afgiften beregnes ud fra handelsprisen – eller ud fra ejendomsvurderingen, hvis den er højere end handelsprisen.

Boafgift (arveafgift)

Boafgift (tidl. kaldet arveafgift) er en skat, man betaler, når man arver et dødsbo. Afgiften beregnes ud fra enten ejendomsvurderingen eller boligens handelspris. Hvor stor en andel, du skal betale af dødsboet, afgøres af, hvor tæt din relation er til afdøde.

Blandet ejendom

Du betaler ikke ejendomsværdiskat af en ejendom, der kun bruges til erhverv. Men hvis du bruger din ejendom til både erhverv og privat bolig, skal du betale ejendomsværdiskat af den del af boligen, du bruger privat. Det er ejendomsværdien af boligen, der afgør størrelsen af denne skat.