Er der fejl eller mangler i dine BBR-oplysninger?

Læs, hvordan du retter dine oplysninger i Bygnings- og Boligregisteret (BBR), hvornår de skal rettes, og hvilken slags oplysninger du skal rette i BBR.

Du har pligt til selv at rette BBR-oplysninger om din ejendom

Når vi vurderer din ejendom, bruger vi oplysninger fra BBR. Derfor er det vigtigt, at du sørger for, at oplysningerne altid er opdaterede. Du har pligt til selv at rette dem, hvis der er fejl eller mangler. På den måde sikrer du, at vi kan få de korrekte oplysninger, når vi skal vurdere din ejendom.

Du retter oplysningerne med digital selvbetjening på bbr.dk

Du kan se alle BBR-oplysninger om din ejendom på bbr.dk. Hvis du opdager fejl eller mangler, kan du rette oplysningerne ved at logge ind.

Når du har rettet oplysningerne, får kommunen besked, så de kan kvalitetssikre oplysningerne, før de bliver endeligt registreret i BBR.

Det er ikke alle oplysninger, du kan rette med selvbetjening, men så bruger du i stedet en formular til at sende oplysningerne til kommunen. Det kan du læse mere om på bbr.dk/ret.

Vær opmærksom på kommunens sagsbehandlingstid

Før du får din vurdering, sender vi dig en deklaration med de oplysninger, vi har tænkt os at bruge til vurderingen.

Hvis du først retter dine BBR-oplysninger, når du har fået deklarationen, skal du vente på, at rettelsen bliver endeligt registreret i BBR. Her skal du være opmærksom på:

  • at kommunen som udgangspunkt har en sagsbehandlingsfrist på 10 hverdage.
  • at du også skal give os besked i en indsigelse inden for fristen på 4 uger.

Hvis du fx ikke har søgt og fået byggetilladelse på forhånd, eller hvis en ombygning fx ikke er lovliggjort, kan sagsbehandlingen tage væsentligt længere tid for kommunen.

Det er derfor vigtigt, at du hurtigst muligt opdaterer BBR, når der er sket ændringer på din ejendom.

I disse situationer skal du opdatere dine BBR-oplysninger

Når der sker ændringer af din ejendom, skal du rette det i BBR. Det kan fx være:

  • For huse og sommerhuse: Hvis du skifter fra oliefyr til fjernvarme, bygger en bygning mere på grunden(fx et redskabsskur) eller har revet en tilbygning ned.
  • For ejerlejligheder: Hvis du får en supplerende varmekilde, fx en brændeovn, eller tilføjer et ekstra badeværelse.