Gå til hovedindhold

Sådan passer vi på dine oplysninger

Se her, hvordan vi behandler dine personoplysninger og læs om, hvilke rettigheder du har.

Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

Vi behandler dine oplysninger, så vi kan sikre en retvisende vurdering af din ejendom. Vi bruger også oplysningerne til at forbedre vores beregningsmetoder og modeller.
Vi behandler almindelige personoplysninger om dig. Fx.:
  • Kontakt- og identifikationsoplysninger, herunder personnummer
  • Ejeroplysninger, herunder overtagelsesdato, afståelsesdato, overdragelsesmåde og kommune- og ejendomsnummer. Herunder også din adresse, hvilke ejendomme, du ejer samt BBR-oplysninger.
  • Matrikeloplysninger og geografiske oplysninger. Herunder oplysninger om jordstykker, bygge- og beskyttelseslinjer, forurening og din grunds karakteristika
  • Oplysninger om husdyrhold, herunder antal og type
  • Oplysninger om tidligere vurderinger, herunder beskatning, og i visse tilfælde tidligere henvendelser.
I nogle tilfælde modtager vi personfølsomme oplysninger om dig. Fx, hvis du selv sender dem til os, eller hvis din adresse kan afsløre helbredsforhold eller religiøst tilhørsforhold.

Sådan behandler vi dine oplysninger i vores sagsbehandling

I vores vurderingssystem behandler vi oplysninger automatisk og træffer i mange tilfælde en såkaldt automatisk afgørelse. Det betyder, at afgørelsen kun er baseret på automatisk behandling og har retsvirkning for dig.
Når vi automatisk fastsætter:
  • ejendomsværdien af din ejendom, beregner vi områdets kvadratmeterpris og justerer for beliggenhed og ejendommens karakteristika
  • grundværdien af din ejendom, ser vi på grundens størrelse, dens beliggenhed og dens planlagte og faktiske anvendelse og udnyttelse.
(se afsnit H.A Ejendomsvurdering)

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger:
Ret til indsigelse
Du kan gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, hvis det vedrører din personlige situation. Hvis vi kan imødekomme din indsigelse, må vi ikke længere behandle dine personoplysninger.
Vi kan ikke afvise din indsigelse, hvis vi kan dokumentere, at vi har årsager, som går forud for for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller at behandlingen er nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
Ret til at se og ændre oplysninger
Du har ret til at se og ændre oplysninger om dig selv.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du også ret til at få slettet oplysninger og til at begrænse behandlingen.
Ret til at klage
Hvis du mener, at vi ikke behandler dine personoplysninger korrekt, kan du klage til Datatilsynet. Læs mere på datatilsynet.dk/kontakt
Du kan også skrive til Datatilsynet, Carl Jakobsens Vej 35, 2500 Valby.

Hvor har vi oplysningerne fra?

Vi behandler de oplysninger, som du selv har givet os, eller som vi modtager fra virksomheder, andre privatpersoner eller andre offentlige myndigheder.
Vi får oplysninger fra fx Det Fælleskommunale Ejendomsregister (ESR), Bygnings- og Boligregistret (BBR), Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Geodatastyrelsen, Domstolsstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Indenrigsministeriet, Erhvervsministeriet og Landbrugsstyrelsen.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer og behandler kun dine personoplysninger så længe, vi har brug for dem, eller så længe det er muligt ifølge loven. Herefter vil dine personoplysninger automatisk blive slettet, anonymiseret eller overført til et arkiv efter reglerne i arkivloven på retsinformation.dk

Videregivelse af personoplysninger

Vi kan videregive personoplysninger, hvis det er nødvendigt for sagen. Fx til andre offentlige myndigheder eller andre borgere, der er part i samme sag. Dine personoplysninger behandles også af Vurderingsstyrelsens databehandlere.

Har du spørgsmål om vores behandling af dine oplysninger?

Du er velkommen til at kontakte Skatteforvaltningens databeskyttelsesrådgiver (DPO), hvis du har spørgsmål eller andet.
Skriv en mail til: DPO@ufst.dk

Love og regler

Se lovgrundlag for behandling af dine personoplysninger
Se lovgrundlag for behandling af dit personnummer
Databeskyttelseslovens § 11 (lov nr. 502 af 23. maj 2018).
Find lovgrundlag for offentliggørelse af vurderingen
Vi offentliggør vurderingen senest 2 måneder efter, at du har modtaget din endelige ejendomsvurdering. Det gør vi efter reglerne i: