Ændring af dækningsafgift

Her kan du ansøge om selv at fastsætte beløbet for den foreløbige dækningsafgift for 2024. Hvis din ejendom er fritaget for dækningsafgift, kan du indsende dokumentation for fritagelse fra kommunen.