Vurdering af landbrugs- og skovejendomme – hvad sker hvornår?

Fra 2025 begynder vi at udsende nye offentlige vurderinger af landets ca. 100.000 landbrugs- og skovejendomme. Men allerede i 2023 sender vi breve til ca. 22.000 ejendomme, hvis de skifter kategori fra landbrugs- og skovejendom til fx ejerbolig.

Fra 2025 modtager ejere af landbrugs- og skovejendomme nye vurderinger

Vi forventer at påbegynde udsendelsen af vurderinger af landbrugs- og skovejendomme i løbet af 2025.

Vurderingsterminen for vurderingerne af erhvervsejendomme er den 1. marts 2021. Det betyder, at vurderingen er en fastsættelse af ejendommens værdi, som den så ud den 1. marts 2021 - selvom du modtager vurderingen senere.

Hvad får du fra os - og hvad skal du gøre?

Når vi går i gang med at vurdere din ejendom, modtager du dette fra os:

1. Breve om kategorisering

Hvis din ejendom skifter kategori fra landbrugs- og skovejendom til ejerbolig eller erhvervsejendom, sender vi dig i foråret 2023 en række breve. Vi oplyser dig om, hvilken kategori vi forventer at give din ejendom. Vi guider dig til, hvad du skal gøre, hvis du er uenig, og vejleder dig om overgangsordningen, som evt. kan lade din ejendom blive i den kategori, den var i det gamle vurderingssystem.

Kategorisering af landbrugs- og skovejendomme

2. Deklaration - data om din ejendom

Deklarationen viser de oplysninger om din landbrugs- og skovejendom, din vurdering vil bygge på.

Hvis du er enig, skal du ikke gøre noget. Er du uenig i data, kan du sende en indsigelse inden for 4 uger.

3. Vurdering

Vurderingen viser din ejendomsværdi, grundværdi og beregningerne bag. Den bygger på de oplysninger, vi viste dig i deklarationen.

4. Besked om klagemulighed

Du får mulighed for at klage over din vurdering inden for en frist på 90 dage.

Du kan klage over:

• de værdier i din vurdering, der ikke er produktionsjord

• de historiske vurderinger fra årene 2014-2020 (hvis du ikke allerede har klaget over de historiske vurderinger).

Du kan ikke klage over:

• produktionsjordsværdierne for din grund.

Det skyldes, at produktionsjordsværdierne er videreførte gennemsnitlige hektarpriser fra 2012.

Ejendomsskatterne bliver efterreguleret, når du modtager din vurdering

Ejendomsskatterne på din landbrugs- og skovejendom beregnes på baggrund af din vurdering. Da udsendelsen af vurderingerne er forsinket, betaler du skat på et foreløbigt grundlag, indtil du får din endelige vurdering.

Når du får din vurdering, bliver skatterne automatisk efterreguleret - både hvis du har betalt for meget og for lidt.

Din skat for de næste år bliver altså beregnet på følgende grundlag:

I 2022 og 2023:

 • Vurderingen for 2012 er foreløbigt beskatningsgrundlag
  Du betaler i første omgang skat af en videreført vurdering fra 2012 (eller en senere omvurdering, hvis du har fået din ejendom omvurderet efter 2012).
 • Vurderingen for 2021 er endeligt beskatningsgrundlag
  Når din vurdering for 2021 kommer, efterregulerer vi skatterne for 2022 og 2023, så der enten kommer penge retur eller bliver sendt en opkrævning.

I 2024 og 2025:
Vi forventer, at de nye skatteregler, der vedtages til sommer, vil betyde, at din skat beregnes på følgende grundlag:

 • Foreløbig vurdering for 2023 er foreløbigt beskatningsgrundlag
  Du betaler i første omgang skat af en foreløbig vurdering for 2023.
 • Vurderingen for 2023 er endeligt beskatningsgrundlag
  Når din endelige vurdering for 2023 kommer, efterregulerer vi skatterne for 2024 og 2025, så der enten kommer penge retur eller bliver sendt en opkrævning.

Ejendomsværdiskatten og grundskylden er i 2022-2023 omfattet af hhv. skattestop og skatteloft (stigningsbegrænsning). Derudover er grundskyldspromillen lavere for land- og skovbrugsjord end for øvrige ejendomme. Det er dermed begrænset, hvor høj en evt. efteropkrævning af ejendomsskatter vil kunne være.

I 2024 forventes nye skatteregler at træde i kraft

I overgangen til de nye skatteregler, der forventes at blive vedtaget til sommer, er det i første omgang den foreløbige vurdering for 2023, der danner grundlag for beregningen af din skat for 2024 og 2025.

Læs mere om de nye skatteregler