Forenklede regler om overgangsordningen

Forligskredsen har besluttet af forenkle reglerne om overgangsordningen ved skift mellem landbrugs-/skovejendom og ejerbolig for at sikre, at det ikke bliver mindre attraktivt at bo på landet. Lovændringerne forventes at blive vedtaget i juni 2023.

Ændringerne i overgangsordningen

De nye regler, der forventes at blive vedtaget i juni 2023, betyder, at der skal mere til, før man falder ud af overgangsordningen:

  • Grund på mere end 2 ha: Renovering fører ikke længere til bortfald af ordning
    Ændringen af overgangsordningen vil betyde, at du kan renovere, bygge til, omlægge jord mv. og stadig forblive i overgangsordningen, så længe du bliver boende i ejendommen. Kun hvis du sælger jord fra og kommer under 2 ha, vil du falde ud af ordningen.
  • Grund på mindre end 2 ha: Mindre ændringer fører ikke længere til bortfald af ordning
    Har du mindre end 2 ha jord, vil ordningen kun bortfalde, hvis du foretager arealændringer på over 25 m² eller foretager væsentlige ændringer i ejendommens anvendelse.

Du får besked, når ændringen er vedtaget

Når lovændringen er vedtaget, giver vi dig direkte besked om de ændrede vilkår, hvis din ejendom har skiftet kategori.

Læs mere om de nye regler på Skatteministeriets hjemmeside

Hvad er overgangsordningen?

Med overgangsordningen kan du vælge fortsat at lade din ejendom blive på samme vilkår, som før den skiftede kategori.

Hvis din ejendom fx skifter kategori fra landbrugs- og skovejendom til ejerbolig, kan du som udgangspunkt vælge fortsat at få din ejendom vurderet og beskattet som landbrugs- eller skovejendom, selvom den efter de nye regler egentlig skulle skifte til ejerbolig.

Læs mere om overgangsordningen