Få overblik over skatter på landbrugs- og skovejendomme

Her på siden kan du få et overblik over, hvordan landbrugs- og skovejendomme bliver beskattet.

Der findes 2 forskellige skatter på landbrugs- og skovejendomme:

Nye skatteregler fra 2024

Folketinget har vedtaget nye ejendomsskatteregler, som træder i kraft fra 1. januar 2024.

Læs, hvad de nye skatteregler kommer til at betyde for landbrugs- og skovejendomme

Du betaler skat på baggrund af en foreløbig vurdering

Vurderingsterminen for landbrugs- og skovejendomme er den 1. marts 2021. Udsendelsen af vurderingerne er forsinket, og derfor betaler du skat på baggrund af et foreløbigt grundlag, indtil du får din endelige vurdering.

Fra 2025 forventer vi at kunne begynde udsendelsen af vurderingerne af landbrugs- og skovejendomme for 2021.

Når du får din vurdering, bliver dine skatter automatisk reguleret bagud til 2022 – både hvis du har betalt for meget og for lidt.

Ejendomsværdiskatten og grundskylden er i 2022-2023 omfattet af hhv. skattestop og skatteloft (stigningsbegrænsning).

Derudover er grundskyldspromillen lavere for land- og skovbrugsjord end for øvrige ejendomme. Det er dermed begrænset, hvor høj en evt. efteropkrævning af ejendomsskatter vil kunne være.

Vi trækker 20 % fra din vurdering, før vi beregner dine skatter

Der er vedtaget et såkaldt forsigtighedsprincip, der betyder, at vi trækker 20 % fra

  • ejendomsværdien
  • grundværdien af boligen
  • grundværdien af jorden, der bruges til et andet erhvervsmæssigt formål end landbrug og skovdrift,

før vi beregner dine ejendomsskatter.

Det gælder både for den foreløbige vurdering og for de endelige vurderinger, når de er klar til at blive udsendt.

Skifter din ejendom kategori?

Det kan få skattemæssige konsekvenser, hvis din ejendom skifter kategori. Bl.a. fordi produktionsjord beskattes med en lavere grundskyldspromille end øvrig jord.

Overgangsordningen sikrer mod stigning i ejendomsskatter

Hvis din ejendom skifter kategori fra landbrugs-/ skovejendom til ejerbolig eller omvendt, kan du tilvælge at blive omfattet af en overgangsordning, der gør, at din ejendom bliver på samme vilkår, som før den skiftede kategori.

Læs mere om overgangsordningen

Hvis din ejendom skifter kategori til ejerbolig eller erhvervsejendom

Hvis din ejendom skifter kategori til ejerbolig eller erhvervsejendom, er du omfattet af skatteloft og skattestop frem til den 1. januar 2024. Herefter vil der være stigningsbegrænsning eller skatterabat på grundskyld og skatterabat på ejendomsværdiskatten.

Læs mere om beskatning