Sådan beskattes landbrugs- og skovejendomme, der har skiftet kategori til ejerbolig

Hvis din ejendom har skiftet kategori til ejerbolig, er du omfattet af grundskatteloft og skattestop frem til den 1. januar 2024. Fra 2024 vil der være skatterabat på ejendomsværdiskatten og skatterabat eller stigningsbegrænsning på grundskylden.

Skattestop og skatteloft frem til den 1. januar 2024

Hvis din ejendom har skiftet kategori til ejerbolig, og du ikke er omfattet af overgangsordningen, vil din ejendom blive vurderet og beskattet efter andre regler end dem, der gælder for landbrugs- og skovejendomme.

Det betyder, at din ejendom enten vurderes som en ejerbolig med status som en mindre ejendom i landzone eller som en ejendom med både bolig og erhverv fra og med vurderingen for 2021.

Frem til den 1. januar 2024 er dine ejendomsskatter beskyttet af skattestop på ejendomsværdiskatten og grundskatteloft på beskatningsgrundlaget for grundskylden.

Skattestop på ejendomsværdiskat

Hvis din ejendom har skiftet kategori til ejerbolig, er din bolig beskyttet af skattestop på ejendomsværdiskatten frem til 2024.

Du får en ny skattestopberegning af din bolig, som du skal betale ejendomsværdiskat af. Da der ikke vil være store ændringer i vurderingen af boligdelen af din ejendom, selvom du har skiftet kategori, vil der som udgangspunkt ikke være store ændringer i ejendomsværdiskatten.

Læs mere om skattestop

Grundskatteloft på beskatningsgrundlaget for grundskyld

Grundskylden for ejerboliger bliver beregnet med en højere promille end den, der bruges til at beskatte produktionsjord. Hvis din ejendom har skiftet kategori til ejerbolig, er din grund ikke længere produktionsjord, og din grundskyld bliver altså beregnet med en højere promille.

Du er frem til den 1. januar 2024 omfattet af et grundskatteloft. Det betyder, at din grundskyld bliver beregnet på baggrund af din tidligere vurdering som landbrugs- og skovejendom.

Grundværdien kan med grundskatteloftet højst stige med 2,8 % om året i 2022-2024.

Grundskatteloftet omfatter dog kun selve beskatningsgrundlaget og ikke den promille, skatten beregnes med.

I kroner og øre vil du derfor godt kunne komme til at stige i grundskyld pga. den højere grundskyldspromille for ejerboliger.

Typeeksempler: Sådan kan grundskylden se ud, hvis din landbrugs- eller skovejendom har skiftet kategori til ejerbolig

Skatteministeriet har lavet en række regneeksempler på, hvad det kan få af skattemæssige konsekvenser i 2022 og 2024 for ejendomme, der har skiftet kategori fra landbrugs- eller skovejendom til ejerbolig.

Se typeeksempler for din kommune

Du har også mulighed for at få en indikation af, hvad grundskylden for din ejendom bliver, hvis du har skiftet kategori.

  1. Brug din ejendomsskattebillet fra 2022, som du har fået fra din kommune
  2. Find værdien ”Grundskatteloftsværdi” på ejendomsskattebilletten
  3. Find din kommunes grundskyldspromille for ejerboliger. Grundskyldspromillen står på skattebilletten.

    Du kan også slå din kommunes grundskyldspromille op på Skatteministeriets oversigt over kommuners grundskyldspromiller.

  4. Beregn grundskylden med denne beregning:

    Grundskatteloftsværdi/1.000 x grundskyldspromille.

    Beløbet giver dig en indikation af, hvad din grundskyld for 2022 bliver (med forbehold for regnefejl eller ændringer).

Dine skatter bliver automatisk reguleret bagud til 2022 – både hvis du har betalt for meget og for lidt. Vi efterregulerer dine skatter, når du modtager din nye vurdering for 2021.

Overgangsordning kan sikre mod stigninger i ejendomsskatter

Nogle ejendomme har også mulighed for at blive omfattet af en overgangsordning. Ordningen giver dig mulighed for at vælge, at din ejendom bliver ved med at blive vurderet og beskattet som en landbrugs- og skovejendom, selvom den efter de nye regler egentlig skulle skifte til ejerbolig.

Læs mere om overgangsordningen

Sådan beskattes din ejendom med de nye skatteregler fra 2024

Folketinget har vedtaget nye boligskatteregler, som træder i kraft fra 1. januar 2024.

Hvis din ejendom har skiftet kategori til ejerbolig, vil du med de nye regler som udgangspunkt blive beskyttet af en skatterabat i kroner og øre på ejendomsværdiskatten.

På grundskylden vil du blive beskyttet af en rabat, enten i form af skatterabat i kroner og øre eller en stigningsbegrænsning, hvor grundskyldsstigninger indfases gradvist fra 2025 og frem.

Skatterabat på ejendomsværdiskatten

De nye skatteregler betyder, at du vil kunne få en skatterabat i kroner og øre på boligdelen af din ejendom, hvis du ejer din ejendom senest den 31. december 2023, og hvis de nye skatteregler fører til en skattestigning.

Skatterabatten skal sikre, at du i 2024 ikke kommer til at betale mere i skat af boligdelen af din ejendom med de nye skatteregler, end du skulle have betalt med de nuværende regler.

Rabatten fortsætter i kroner og øre, så længe du ejer boligen.

Skatterabat eller stigningsbegrænsning på grundskylden

På grundskylden vil du enten få en skatterabat i kroner og øre eller en stigningsbegrænsning.

Med de nye regler vil en skatterabat i kroner og øre på boligdelen betyde, at du, hvis du ejer din ejendom senest den 31. december 2023, kan få en skatterabat i kroner og øre på grundskylden, hvis de nye skatteregler fører til en skattestigning.

En stigningsbegrænsning vil betyde, at grundskyldsstigninger indfases gradvist fra 2025 og frem, så du ikke vil opleve en stor stigning i din grundskyldsbetaling.

Sådan beregner vi grundskylden i 2024 og frem

Skatteåret 2024 er et overgangsår til de nye skatteregler, som Folketinget forventer at vedtage inden sommerferien.

Det betyder, at du i 2024 ikke må komme til at betale mere i ejendomsskat med de nye skatteregler, end du skulle have betalt med de nuværende regler (lov om kommunal ejendomsskat).

De nye regler betyder, at du vil blive omfattet af en skatterabat i kroner og øre eller en stigningsbegrænsning.

På ejendomsværdiskatten vil du blive beskyttet af en skatterabat i kroner og øre, som fastholdes, så længe du ejer boligen. På grundskylden vil du blive beskyttet af enten en skatterabat i kroner og øre, som fastholdes, så længe du ejer boligen, eller en stigningsbegrænsning, hvor grundskyldsstigninger indfases gradvist fra 2025 og frem.