Få overblik over skatter på landbrugs- og skovejendomme

Her på siden kan du få et overblik over, hvordan landbrugs- og skovejendomme bliver beskattet.

Der findes 2 forskellige skatter på landbrugs- og skovejendomme:

Nye skatteregler fra 2024

Folketinget har vedtaget nye ejendomsskatteregler, som træder i kraft fra 1. januar 2024.

Læs, hvad de nye skatteregler kommer til at betyde for landbrugs- og skovejendomme

Du betaler skat på baggrund af et foreløbigt grundlag

Vurderingsterminen for landbrugs- og skovejendomme er den 1. marts 2021. Udsendelsen af vurderingerne er forsinket, og derfor betaler du skat på baggrund af et foreløbigt grundlag, indtil du får din endelige vurdering.

Når du får din 2021-vurdering og din endelige 2023-vurdering, efterregulerer vi dine ejendomsskatter. Hvis du har betalt for meget, får du penge tilbage. Hvis du har betalt for lidt, får du en opkrævning.

Læs mere om efterregulering af ejendomsskatterne

Vi trækker 20 % fra din vurdering, før vi beregner dine skatter

Der er vedtaget et såkaldt forsigtighedsprincip, der betyder, at vi trækker 20 % fra

  • ejendomsværdien
  • grundværdien af boligen
  • grundværdien af jorden, der bruges til et andet erhvervsmæssigt formål end landbrug og skovdrift,
    før vi beregner dine ejendomsskatter.

Det gælder både for den foreløbige vurdering og for de endelige vurderinger, når de er klar til at blive udsendt.

Har din ejendom skiftet kategori?

Hvis din ejendom har skiftet kategori til ejerbolig eller erhvervsejendom, er du omfattet af skatteloft og skattestop frem til den 1. januar 2024. Herefter vil der være stigningsbegrænsning eller skatterabat på grundskyld og skatterabat på ejendomsværdiskatten.

Læs mere om beskatning af landbrugs- og skovejendomme

Skatteministeriet har lavet en række regneeksempler på de skattemæssige konsekvenser ved omkategorisering fra landbrugs- eller skovejendom til ejerbolig.
Se typeeksempler for hver enkelt kommune