Nye regler for dækningsafgift

Beskatningsgrundlaget for dækningsafgiften har som udgangspunkt været fastfrosset siden 2012, hvor den seneste vurdering blev udsendt. Fra januar 2022 fastsættes dækningsafgiften på baggrund af en ny vurdering.

Dækningsafgift er en kommunal ejendomsskat

Hvis en erhvervsejendom bruges til fx lager, kontor, butik, hotel, fabrik eller værksted, kan kommunen vælge at lægge en dækningsafgift på ejendommen. Dækningsafgiften dækker kommunens udgifter til fx veje og brandvæsen.

I 2022 kom der nye regler for dækningsafgift. Samtidig ændrer grundlaget sig for beregningen af dækningsafgiften, når de nye vurderinger kommer:

 1. Fastfrysning i beskatningsgrundlaget for dækningsafgift stopper
  Siden 2012 har vurderingerne for dækningsafgiftspligtige ejendomme været fastfrosset, medmindre der er sket væsentlige ændringer på ejendommen, så den har fået en omvurdering. Dækningsafgiften er derfor indtil 2022 blevet opkrævet på baggrund af vurderingen fra 2012.

  Denne fastfrysning stopper nu, da der foretages nye vurderinger, der bliver beskatningsgrundlag for dækningsafgiften.

 2. Dækningsafgiften beregnes som en promille af grundværdien
  Den 1. januar 2022 kom der nye regler for, hvordan dækningsafgiften skal beregnes.

  Hidtil har man betalt dækningsafgift af forskellen mellem ejendomsværdi og grundværdi. Det har man kaldt forskelsværdien. Fra 2022 beregnes dækningsafgiften udelukkende som en promille af grundværdien.

De nye regler betyder, at dækningsafgiften for en del erhvervsejendomme vil stige.

Din dækningsafgift, før du får din vurdering af din erhvervsejendom

Vurderingsterminen for erhvervsejendomme var den 1. marts 2021, men vurderingerne for 2021 er endnu ikke udsendt. Derfor opkræves dækningsafgiften på baggrund af et foreløbigt beskatningsgrundlag, indtil den nye vurdering bliver udsendt.

Når vurderingerne for 2021 udsendes, bliver dækningsafgiften efterreguleret af kommunen. Du vil desuden få mulighed for at klage over vurderingen.

Sikring mod store udsving

Der er vedtaget en række tiltag, der skal forhindre for store udsving i dækningsafgiften. Hvad der gælder for din ejendom, afhænger af, om du tidligere har betalt dækningsafgift af din erhvervsejendom.

Ejendomme, der har en vurdering fra tidligere

For at sikre, at du ikke oplever meget store udsving i dine betalinger, er der vedtaget 2 regler for den foreløbige dækningsafgift:

 • Den kan maks. stige 30 % i forhold til 2021.
 • Den skal som minimum udgøre det, du betalte i 2021.

Nyopståede ejendomme efter 1. oktober 2020

Din dækningsafgift kan reduceres midlertidigt
For nyopståede ejendomme, der ikke tidligere har betalt dækningsafgift, bliver dækningsafgiften beregnet ud fra en ny, foreløbig grundværdi.

Du kan kontakte os på telefon 72 22 16 26 og bede om at få det foreløbige beskatningsgrundlag for dækningsafgiften ændret, hvis du mener, at dækningsafgiften er for høj.

Når du modtager din endelige vurdering for 2021, vil der ske en regulering i forhold til, hvad du har betalt, og hvad det korrekte beløb er.

Da der er tale om et foreløbigt beskatningsgrundlag, kan den endelige opkrævning både blive højere og lavere end det, du har betalt. Så vil der ske en efterregulering.

Når du får vurderingen for 2021, efterreguleres dækningsafgiften

Dækningsafgiften efterreguleres, når vurderingen for 2021 kommer. Kommunen beregner, om der er betalt for meget eller for lidt på baggrund af det foreløbige beskatningsgrundlag - og så kommer der enten penge retur eller en opkrævning.

Samtidig bortfalder grænsen for, hvor meget dækningsafgiften foreløbigt kan stige.

Da dækningsafgiften beregnes ud fra et 2021-niveau og ikke længere et 2012-niveau, og dækningsafgiften samtidig beregnes alene ud fra grundværdien, kan dækningsafgiften for nogle ejendomme stige.

Tiltag, hvis du forventer at stige

Du kan evt. forberede dig på en mulig stigning ved at lægge det ind i budgettet for de kommende år.